Only visible to XING members.

Anestezi Komplikasyonları Azaltılabilir Mi?

---------- Forwarded message ----------
From: Doç. Dr. Emine ÖZYUVACI <viransehirdevlethastanesi@gmail.com>
Date: 03.Tem.2007 08:40
Subject: Anestezi Komplikasyonları Azaltılabilir Mi?
To: VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ <vranehr-devlet-hastanes@googlegroups.com>


Anestezi Komplikasyonları Azaltılabilir Mi?
Ameliyat sırasında kullanılan anestezinin sonucunda planlanmamış ve
öngörülmemiş bir durum ortaya çıktığında, "Komplikasyon" olarak
adlandırılıyor.
En sık rastlanan komplikasyonlar: bulantı- kusma, boğaz ağrısı, kas
ağrısı, kardiyovasküler olaylar, hipotansiyon, hipertansiyon ve
aritmiler oluyor.Ancak bazen çok daha tehlikeli sonuçlar da ortaya
çıkabiliyor.Komplikasyonları azaltmanın yollarına gelince...

Hastalara daha ciddi ve kalıcı zarar verebilecek majör komplikasyonlar
daha nadir olarak görülüyor.Bunların sonuçları tıbbi davaların
açılmasına neden olabiliyor.

Genel Anestezi Komplikasyonları

Bunlar; kardiyovasküler sistem ile ilgili,cihazların yetersizliği veya
yanlış kullanımı ile ilgili,vasküler kateterizasyon ile ilgili,
Hipotermi, hipertermi ve yanıklar, Hasta pozisyonları ile ilgili,
Yanlış ilaç ve ilaç dozları ile ilgili,Farkında olma,Solunum sistemi
ile ilgili olabiliyor.

Solunum Sistemi ile ilgili olanlara bakarsak:

Yetersiz ventilasyon: En fazla hasara neden olan mekanizma olarak
karşımıza çıkıyor.
Makroglossi, Havayolu obstrüksiyonu , Diskonneksiyon,Anestezi
devrelerinde kaçak olması, Lazer yanıkları,Havayolu yaralanması,Spinal
kord ve vertebranın yaralanması, Laringotrakeal travma, Barotravma;
intrapulmoner yapılara aşırı basınç uygulanması,Dental travma,Uvula
travmas, Dudak yaralanması, Vokal kord yaralanması görülebilir.

Ekstübasyon ile ilgili
Hemodinamik değişiklikler,Laringospazm,Larinks Ödemi, Pulmoner
Ödem,Larinks Travması,Aspirasyon, Hava yolu kompresyonu, Aspirasyon,
Zor entübasyondur.

Kardiyovasküler Sistemle ilgili olarak da
Hipotansiyon,Hipovolemi, Kardiyojenik, Periferik vasküler rezistans
düşüklüğü, Septik Hipotansiyon, Hipertansiyon, Esansiyel, Entübasyona
bağlı, Yetersiz anestezidir.

Aritmilere gelince;
Operasyon sırasında kalp monitörisazyonunun 3500 / 1 olguda hayat
kurtarıcı rolü vardır.
Her hasta monitörize edilebilmelidir.

Cihaz Yetersizliği ve Yanlış Kullanımı
Anestezi sistemleriyle ilgili komplikasyonlar
Hipoksemi
Hiperoksi
Hiperkarbi
Hipokarbi

Anestezi devrelerinde basınç ve hacimle ilgili sorunlar
o İnspirasyon veya ekspirasyon yollarında tıkanma
o Solutma sistemindeki gazın yetersiz miktarda olması
o Gerektiğinde otomatik ventilasyonun başlamaması
o Mekanik ventilasyon sırasında diskonneksiyon olması
Anestezik ajanın dozu ve verilişi ile ilgili sorunlar
Taze gaz borusunda sıvı anestezik ajanın bulunması
Vaporizatörlerin yanlış doldurulması
Birden fazla vaporizatörün aynı anda kullanılması
Anestezik ajanın yeterince verilmemesi
İnspire edilen gazların nemlendirilmesi sorunu
Elektrik kesintisi
Karbonmonoksit akümülasyon


Hipotermi, Hipertermi ve Yanıklar

Hipotermi
Anestezik maddelerin hepsi termoregülasyonnu bozar okar. Postoperatif
dönemde titreme ortaya çıkar ve total vücut O2 tüketimi %400 artar,
kardiyovasküler sistem
koagülasyon sistemi etkilenir
yara iyileşmesi gecikir
yara enfeksiyonu riski artar
ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik özellikleri değişir
Hipertermi
İatrojenik olabilir.
Feokromositoma,tirotoksikoz,
Malign hipertermi,nöroleptik malign sendrom,

Yanıklar
Hipotermi tedavisinde kullanılan sıcak su şişelerinin yol açtığı
yanıklar
Hipotermi oluşturmak için kullanılan buzların neden olduğu yanıklar
Pulse oksimetre probuna bağlı bası ve yanıklar

Hasta Pozisyonları ile İlgili Komplikasyonlar
Supin:Horizontal Oturur
Kan vücudun alt kısmında göllenir
Solunum işi artar
Serebral kan basıncı azalır
Hava embolisi
Sırt ağrısı
Kornea yaralanması
Sinir felci
Retina iskemisi
Deri nekrozu

Yanlış İlaç ve Dozlar ile İlgili Olaylara bakarsak:
Lokal anestezik ilaç ile diğer preperatların karıştırılması
Dozların yanlış hesaplanması
Enjektörlerin karıştırılması söz konusu olabiliyor.
Farkında Olma
Hastanın operasyon sırasındaki olayları ve konuşmaları hatırlaması
olasıdır. Tamamen anestezi derinliği ile ilgili olup anestezi
derinliğini ölçmekle sorun çözülebilir.

Nasıl Bir Anestezi?
Uzun sürebilecek operasyonlarda, çocuklarda, gelişim gerili çocuk ya
da erişkinlerde ve ameliyattan korkan hastalarda genel anesteziye
başvulur.

Lokal Anestezi Komplikasyonlarına gelince;bunlar
SSS Komplikasyonları,Kardiyovasküler komplikasyonlar Nörotoksisite,
Allerjik Reaksiyonlar olabiliyor.
SSS Ankisiyete şeklinde kendisini gösteriyor.
Kardiyovasküler komplikasyonlar; Hipotansiyon, Aritmiler, Kardiyak
arrest i.v enjeksiyon sonrasında görülebilir.

Nörotoksisite;
Çok nadirdir. Sinir köklerinin toksik konsantrasyonda hiperbarik lokal
anestezik maddeye maruz kalmasıyla iligili olduğu düşünülmektedir.

Allerjik reaksiyonlar;
Lokal anestezik yapıldıktan hemen sonra, etki süresince gelişebilir

SONUÇ

Burada önemli olan konu anamnezin iyi alanmasıdır. Çünkü Operasyondan
önce bilinen bazı faktörler de komplikasyon oranını etkiliyor.

Anamnez alırken;
Daha önceki anestezi geçmişi sorgulanır; ameliyat olmuş mu, Genel mi
lokal mi? Komplikasyonlar oluşmuş mu, ailesinde bilinen hastalıklar
neler, Fiziksel durumu nasıl, kalp ve solunum ile ilgili problemleri
var mı, yaş durumu, Düşünülen ameliyatın süresi ve anestezi süresi,
ruhsal durumu nasıl, hastada kan tetkikleri neyi gösteriyor diyabeti
tansiyonu var mı gibi soruların yanıtları iyi alınmalıdır.

ANESTEZİDE GÜVENLİK NASIL ARTIRILIR?

Anestezi güvenliğini arttırmanın en etkili yolu, insan hatalarını en
aza indirmek;

Peki insan hataları genelde neden oluyor?deneyim
eksikliği,yorgunluk,karar verme yeteneğinde eksiklik, acelecilik,
Dikkatsizlik ve ihmal başlıca nedenler.