Only visible to XING members.

ESKİ TÜRKLERDE ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ (MAKALE)

This content will be displayed once you're logged in.
Coşkun Doğan Coşkun Doğan Moderator

Re: ESKİ TÜRKLERDE ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ (MAKALE)

Turgut Bey, teşekkürler.

Kültür bir toplumun yaşama şeklidir. Din değişiklikleri kültürleri bir anda ya da tümden değiştirmez. İnanışlardaki değişiklikler toplumların kültürlerini mutlaka etkilemiştir.

Türkler, İslam dinini benimsediklerinde çok güçlü bir İslam Uygarlığı ile karşılaşmış olmalarına rağmen, kendi kültürleri ile yoğurdukları yeni bir kültürü Türk İslam Kültürünü oluşturmuşlardır.

Eski Türk kültürünün izlerinin Anadolu'da devam ettiğini verdiğiniz örneklerden de anlıyoruz. Özellikle Alevi kültüründe bu izlerin daha fazla yaşatıldığını görüyoruz.