Only visible to XING members.

HZ. MUHAMMED'in DOĞUM GÜNÜ

Peygamberimiz Hz. MUHAMMED MUSTAFA (s.a.v) nin doğum gecesini içeren
bu gün müslümanlarca MEVLİD KANDİLİ olarak kutlanmaktadır.

KANDİLİMİZ MUBAREK OLSUN!

Hicri takvime göre peygamberimiz. Rebiulevvel ayının 12. gecesi doğmuşlardır.
Bu sebeple rebiulevvel ayının 12. gecesi hicri senenin ilk kandilidir. Peygamberimizin
doğum günü rebiulevvel ayının 12 inci pazartesi gecesine rastlamıştır.

Miladi takvime göre peygamberimizin doğum yılı 571 senesidir.

Böylece peygamberimiz bu gün; kameri(hicri) 1483, şemsi(miladi) 1439
yıl önce dünyaya gelmişlerdir.

Mevlit lügatte ''doğmak, doğum zamanı, doğum yeri'' manalarına gelir

!5. yüzyılda Süleyman Çelebi'nin Bursa ULU CAMMİ'indeki imamlık yıllarında
İranlı bir vaizin Bakara suresinin 285 inci ayetine atfen ''Allahü tealanın göderdiği
peygamberler arasında hiçbir fark yoktur'' şeklinde yaptığı tefsire üzülmesi ile
peygambere olan aşkı için yazdığı Vesilet-ün Necat(kurtuluş vesilesi) adlı naat şiiri
müslüman aleminde beğenilmiş olup türk dünyasının önemli gecelerinde (Mevlit
Kandili, diğer kandiller, hac, asker uğurlama, diğer mübarek gün ve geceler, sünnet
düğün..) zikre vesileten okunmaktadır.

Mevlid şiiri ''münacat=Allah'a yalvarma, viladet veya veladet=peygamberimizin doğumu,
risalet=peygamber oluşu, miraç=göklere çıkışı-cenneti cehennemi görmesi,
rıhlet=peygamberin vefatı, ve dua'' bölümlerinden ibarettir.

Süleyman Çelebi de Adem'den Peygamberimize kadar olan bütün peygamberlerin
alınlarında nur parlayıp peygamberimize kadar geldiğini söylemiş, böylece
bütün peygamberlerin zamanlarını nasıl irşat edip nurlandırdıklarını ifade etmek
istemiştir.

Unutmıyalım, peygamberler zamanlarının en dirayetli lider ve toplum öğretmenleridir.
Toplumlarda zamanla oluşan yanlış yönelişleri kaldırıp toplumları iyilik, ve güzelliklerle
donatmışlardır. Ortak yaşama uygun şekilde organize etmiye çalışmışlardır.

Dinimizdeki yaşam kuralları, akaidlerin çoğu, kutsal yerler ve ziyaretleri
peygamberimizden öncekiler tarafından getirilmiş, Muhammed Aleyhisselam,
unutulmuş bu kuralları daha gençliğinde öğrenmiş, peygamberliği sırasında
bir düzen halinde, kuran adı altında, vahiylerle, ümmetine ve dünya insanına sunmuştur.

Kendisi de kitap veya suhuf(sayfa) gelmiş bütün peygamberlerin hak olduğunu
beyan etmiş, hatta hz. İbrahim'i soyu itibariyle kendine hedef almış, ancak,
son peygamber olması itibariyle kendinden öncekiler batıl(şu an en uygunu müslümanlık
manasında) sayılmıştır.

ALLAH BÜTÜN İYİ İNSANLARA ve PEYGAMBERLERE RAHMET EYLESİN
KÖTÜLERİN DE AFFEDİLEBİLEN GÜNAHLARINI AFFI MAĞFİRET EYLESİN