Only visible to XING members.

Uludağ Üniversitesi sağlık uygulama ve araştırma hastanesi personel ( 4/B li) alımı sosyal çalışmacı,eczacı,diyetisyen,hemşirei

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ PERSONEL 4/B`Lİ ALIM İLANI


Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihlî
Resmi Gazete `de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2.maddesi c bendinde
belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere
sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. KPSS (B) grubu puan sırasına
konalmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için bos bulanan sözleşmeli
personel pozisyonuna Uludağ Üniversitesi Hastancske yerleştirme yapılacaktır.


KADRO ÜNVANI SAYI ÖĞRENİM DURUMU


Eczacı 2 Eczacılık Fakültesi Mezunu


Diyetisyen 2 Fakülte veya 4 yıllık Yfiksekokuliana ilgili bölümlerinden mezun olmak


Sosyal Çalışmacı 1 Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların ilgili bölümlerinden
mezun olmak


Hemşire 2 4 yıllık Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak


BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR


1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak,


2) 657 Saylı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmaları,


3) 2004.2006 KPSS (B) grubu sınavlarından herhangi birine girmiş olmaları,


4) Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS sınavına girme koşulu aranmamaktadır.


5) Taksirli saclar bariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut
para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıttan adli
sicilden çıkarılmış olsa bile bir cirimden hükümlü bulunmamak veya soruşturma
altında olmamak,


6) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ertelemiş olmak veya
askerlikten muaf


7) Alım yapılacak branşlarda belirlenen fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak,


BAŞVURU SEKLİ YER VE ZAMANI


1) Adayların bu ilanın gazete`de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
diploma fotokopisi, KPSS (B) grubu puanını belirten belge ve İnsan Kaynakları
Biriminden temin edecekleri İş Başvuru Formu İle birlikte başvurmalan gerekmektedir.


2) Adalara Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan
Kaynaklan Birimine başvurmaları gerekmektedir.


3) Kazanan adaylar Uludağ Üniversitesi web sayfası (www .uludag .edu .tr)
adresinde ilan edilecektir.


4) Başanlı olarak ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren 7 gün
içerisinde aşağıda belirtilen belgeler iie birlikte şahsen başvurmalan
gerekmektedir.


a) 2 adet vesikalık fotoğraf


b) 2 adet nüfus cüzdan fotokopisi


c) ikametgah belgesi


d) Adliyeden sicil temiz kağıdı


e) Diploma aslı ve fotokopisi


f) SSK numarası {daha önce çalışmış adaylardan talep edilir)
2008-04-12
http://www.ajansdogu.com