Ercan ALPTÜRK Ercan ALPTÜRK Moderator

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

En yaygın biçimiyle yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının uygulama alanı; hiç kuşku yoktur ki, "İhracatta Katma Değer Vergisi İadesi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu" ve "Tam Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu"dur.

Aslında bu iki tasdik konusunda ve diğer tasdik konularının çoğunda mükelleflerin yeminli mali müşavirlik müessesesinde yaralanmaları tamamen ihtiyari ve mükellef ya da kanuni temsilcisinin tercihine kalmış bir durumdur.Fakat bu tercih giderek uygulamada öylesine gereklilik göstermektedir ki, tercihten zorunluluğa doğru bir giden bir yol izlemektedir.Örneğin İhracatta Katma Değer Vergisi İadesi uygulamalarında nakden ya da mahsuben iadeler olsun, yeminli mali müşavir raporuna duyulan gereksinim kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.Nakden ya da mahsuben (iade alacak mükellefin kdv iade alacağını kendi vergi borçlarına mahsubu kastedilmektedir) kdv iadelerinde vergi dairelerince maddi bir hata ya da iadeye engel teşkil etmeyecek durumda olsa bile tanım farklılıklarında bile mükelleflerden "Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu" istenmektedir.

Hatta bu rapor, vergi dairesinin herhangibir kademesindeki memur ya da şef tarafından, çoğu kez de müdür ya da müdür yardımcıları tarafından olası daire denetimlerinde sorumluluğu paylaşma ya da devretme bakımından sıkça kullanılmaktadır.Kanun ve tebliğlerde bu hususta bir belirleme yapılmamasına rağmen, son beş yıl ve öncesinden başlayarak "Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu" isteme yönündeki uygulamalar o kadar artmıştır ki, mahsuben iadelerde dahi vergi dairesine verilen bu türden raporların sayısı hemen her ihracatçı mükellefin tarh dosyasında rastlanacak kadar çoktur.Vergi Dairelerince yapılan bu uygulamayı da anlamak gerekir.Mükellefin de mahsuben iade taleplerindeki aylar için tercihen yeminli mali müşavir raporu almaları da aynı şekilde anlaşılır olmaktadır.Çünkü İade Raporları bu sayede özel amaçlı rapor istemlerini ve riskleri bertaraf edecek boyuttadır.

Gerçekten de geçmiş dönemlerde ihracatta kdv iadesi hususunda öylesine ağır sorumluluklar yüklenilmiştir ki, iadenin teknik boyutunu anlatmak ve hesap verebilmek ya zaman almıştır ya da geçen süre içinde hürriyeti bağlayıcı cezalara muhatap kalınmıştır.Vergi İdaresinin 84 nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği`nde mahsuben iadelerde yeminli mali müşavir raporu ve incelemenin aranmaması ve yalnızca 12 aylık dönemden yalnız birinde yeminli mali müşavir raporu ve inceleme aranması yönündeki yeni uygulama endişeleri arttıracak boyuttadır.Bu durumda dahi mükellefin tercihi 12 ayda bir yeminli mali müşavir raporu alma yönünde olmayıp, kendini Maliye Bakanlığı Denetim elemanlarının incelemesine bırakma yönünde olabilir.Ya da tam tersi de düşünülerek, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (halk dilinde naylon fatura) riskine ve iadenin denetim sonucu azaltılarak matrah farkı ve cezaya muhatap olma ya da hürriyet bağlayıcı türden sonuçlar doğurması yerine, iadenin alımı sırasında mahsuben iade de olsa tercihini yeminli mali müşavir tasdik raporundan yana kullanmasının yerinde bir uygulama olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.Yeminli Mali Müşavirler alım faturalarının % 80 ini tarayarak karşı inceleme yapma (ki bu yetkiyi 3568 saylı kanundan almaktadırlar) zorunluluğu bulunmaktadır.

Yeminli Mali Müşavirin her alım faturasının ilgili vergi dairesine başvurarak ve karşı firma kayıtlarını inceleyerek "sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma" fiili olup olmadığını sınama,denetleme ve ilgili vergi dairesi tarh dosyasından geçmiş bilgilerini ve sicilini araştırma görev ve sorumluluğu bulunmaktadır.Yeminli Mali Müşavir gerek teknik anlamda hesaplama yönünden analitik yöntemlerle iade rakamını saptar, hem de naylon faturaya ait bir tespiti bulunmuşsa ya iadenin yapılmamasına ya da iadeye konu tutardan naylon faturaya isabet eden kdv nin indirilerek, mükellefin iade talebinin kısılmasını rapora bağlayarak tasdik yetkisini kullanır.Bu durumda; mükellefin koruyucu hekimlik uygulamasında olduğu gibi, mahsuben iadelerde dahi tercihini yeminli mali müşavir raporu isteme yönünde kullanması yerinde bir tercihtir.

Özellikle mükellefin yetki verdiği müdürleri ya da kanuni temsilcilerinin kendileri tarafından beyan usulüyle kdv iade rakamını hazineden talep etmeleri (ki uygulama kdv beyannamesinde kdv iade rakamını ilgili ay kdv beyannamesi ile mükellefin talep etmesi yönündedir) bu beyanı takiben, iade rakamını objektif ölçüler ve yasal sınırlar içinde talep edip etmediğinin saptanmasını istemesi ve kendini yeminli mali müşavire denetletmesi ve durumu tasdik raporuna bağlaması, hem işverenine karşı bir sorumluluk ve hem de onarılması güç durumların önüne geçmek bakımından yerinde bir uygulamadır.Günümüze tercihen yeminli mali müşavir denetimleri öylesine yerleşmiş bir uygulamadır ki, tam tasdik yeminli mali müşavirlik denetimi ve raporu alma(Ymm Tam Tasdik hizmetinden yararlanma ihtiyaridir), bağımsız denetim yaptırma(SPK ya tabi olmayan firmalarda ihtiyaridir) sıkça rastlanır yaygın uygulamalardır.

Hatta çoğu kez belediyeler ve yerel yönetimler de çoğu iktisadi işletmesinin yanısıra iktisadi olmayan direk belediyeye ait bütçe,bilanço ve diğer hesaplarının yeminli mali müşavir denetiminden geçirilmesini tercihen kullanmaktadırlar.Bu denetim şeffaf olma,denetime açık olma ve üçüncü kişileri bilgilendirme anlamındaki bir açıklığın ifadesidir. Yabancı sermaye girişlerinin özendirildiği ve artışından sevinildiği günümüzde, belirli büyüklükteki yerli-yabancı sermaye ortaklıklarının ve girişimlerinin veya tamamiyle yabancı sermaye yatırımlarına ait işletme ve firmalarında SPK`ya tabi olmasa bile Bağımsız Denetimin ayrı bir yeminli mali müşavirlik ve denetim firmasına, tam tasdike ait yeminli mali müşavirlik hizmeti ve ihracatta kdv iadesi denetim işinin ayrı bir ymm şirketine ya da yeminli mali müşavire,TTK dan doğan murakıplığın ayrı bir yeminli mali müşavire veya serbest muhasebeci mali müşavire verildiği bilinmektedir.

2010 Yılı için Tam Tasdik Sözleşme Dönemi 31 Ocak 2010 tarihinde sona ermektedir. İlgililere önemle duyurulur.

Ercan ALPTÜRK-Yeminli Mali Müşavir,İSTANBUL YMM Odası-2209
edenetim@gmail.com

İSTANBUL Avrupa Yakası-Ercan ALPTÜRK
Kocatepe Mh. Dolapdere Taksim Cad. Ziraat Bankası Taksim Şubesi Karşısı, 15/6, Beyoğlu-İSTANBUL
0 212 2547054
0 505 4792185
0 534 6901898

İSTANBUL Anadolu Yakası-Ercan ALPTÜRK
Kordonboyu Mh. Tekel Cad., Uygar Sokak, Güzel Apt. No:1 A Blok Daire No: 3
Kartal-İSTANBUL
0 216 3066439

KONYA İrtibat -Cengiz ALPTÜRK
Melikşah Mh. Meltemler Sokak, Esenyurt Sitesi, C Blok No:7, Meram-KONYA
0 332 3240857
0 332 3505797

Mersin İrtibat- Cengiz ALPTÜRK
Kum Mh. Orfoz Siteleri, 12 P Taşucu-Silifke/MERSİN
0 324 7412349
0 538 7319456

Antalya İrtibat-Erkan ALPTÜRK
0 505 7626808