Kişisel Gelişim

Posts 1-3 of 3
 • Gökhan Gerezlioğlu
  Gökhan Gerezlioğlu
  The company name is only visible to registered members.
  27 Aug 2007, 11:31 pm
  Altın Oran - Golden Number gizemi
  Altın oran, doğada sayısız canlının ve cansızın şeklinde ve yapısında bulunan özel bir orandır.Altın oran,
  doğada, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanmış,uyum
  açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Doğada en
  belirgin örneklerine insan vücudunda, deniz kabuklulularında ve ağaç dallarında rastlanır.Platon'a göre
  kozmik fiziğin anahtarı bu orandır. Altın oranı bir dikdörtgenin boyunun enine olan "en estetik" oranı
  olarak tanımlayanlar da vardır.

  Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır. Göze çok hoş
  gelen bir orandır.
  Altın oran 1.618033988749894... dür.
 • Gökhan Gerezlioğlu
  Gökhan Gerezlioğlu
  The company name is only visible to registered members.
  Altın Oran ın Görüldüğü ve Kullanıldığı Yerler


  1. Ayçiçeği: Ayçiçeği nin merkezinden dışarıya doğru sağdan sola ve soldan sağa doğru tane
  sayılarının birbrine oranı, altın oranı verir.


  2. Papatya Çiçeği: Papatya Çiçeğinde de ayçiçeğinde olduğu gibi bir altın oran mevcuttur.


  3. Insan Kafası: Bildiğiniz gibi her insanın kafasında bir ya da birden fazla saçların çıktığı düğüm
  noktası denilen bir nokta vardır. Işte bu noktadan çıkan saçlar doğrusal yani dik değil, bir spiral, bir eğri
  yaparak çıkmaktadır. Işte bu spiralin ya da eğrinin tanjantı yani eğrilik açısı


  bize altın oranı verecektir.


  4. Insan Vücudu: Insan Vücudunda Altın Oran ın nerelerde görüldüğüne bakalım:


  4.1. Kollar: Insan vücudunun bir parçası olan kolları dirsek iki bölüme ayırır(Büyük(üst) bölüm ve küçük
  (alt) bölüm olarak). Kolumuzun üst bölümünün alt bölüme oranı altın oranı verceği gibi, kolumuzun
  tamamının üst bölüme oranı yine altın oranı verir.


  4.2. Parmaklar: Ellerimizdeki parmaklarla altın oranın ne alakası var diyebilirsiniz. Işte size alaka...
  Parmaklarınızın üst boğumunun alt boğuma oranı altın oranı vereceği gibi, parmağınızın tamamının
  üst boğuma oranı yine altın oranı verir.


  5. Tavşan: Insan kafasında olduğu gibi tavşanda da aynı özellik vardır.


  6. Mısır Piramitleri: Her bir piramitin tabanının yüksekliğine oranı yine altın oranı veriyor.


  7. Leonardo da Vinci: Bilindiği gibi Leonardo da Vinci Rönesans devri ünlü ressamlarındandır. Şimdi
  bu ünlü ressamın çizmiş olduğu tabloları inceleyelim.


  7.1. Mona Lisa: Bu tablonun boyunun enine oranı altın oranı verir.


  7.2. Aziz Jerome: Yine tablonun boyunun enine oranı bize altın oranı verir.


  8. Picasso: Picasso da Leonardo da Vinci gibi ünlü bir ressamdır. Ve resimlerinde bu oranı
  kullanmıştır.


  9. Çam Kozalağı: Çam kozalağındaki taneler kozalağın altındaki sabit bir noktadan kozalağın
  tepesindeki başka bir sabit noktaya doğru spiraller (eğriler) oluşturarak çıkarlar. Işte bu eğrinin eğrilik
  açısı altın orandır.


  10. Deniz Kabuğu: Denize çoğumuz gitmişizdir. Deniz kabuklarına dikkat edenimiz, belki de kolleksiyon
  yapanımız vardır. Işte deniz kabuğunun yapısı incelendiğinde bir eğrilik tespit edilmiş ve bu eğriliğin
  tanjantının altın oran olduğu görülmüştür.


  11. Tütün Bitkisi: Tütün Bitkisinin yapraklarının dizilişinde bir eğrilik söz konusudur. Bu eğriliğin tanjantı
  altın orandır.


  12. Eğrelti Otu: Tütün Bitkisindeki aynı özellik Eğrelti Otu nda da vardır.


  13. Elektrik Devresi: Altın Oran sadece Matematik ve kainatta değil,


  Fizik te de kullanılıyor. Verilen n tane dirençten maximum verim elde etmek için bir paralel bağlama
  yapılması gerekir. Bu durumda Eşdeğer Direnç, yani Reş= yani altın oran olur.


  14. Salyangoz: Salyangozun Kabuğu bir düzleme aktarılırsa, bu düzlem bir dikdörtgen oluşturur (-ki biz
  bu dikdörtgene altın dikdörtgen diyoruz.-) Işte bu dikdörtgenin boyunun enine oranı yine altın oranı verir.


  15. MIMAR SINAN: Mimar Sinan ın da bir çok eserinde bu altın oran görülmektedir. Mesela
  Süleymaniye ve Selimiye Camileri nin minarelerinde bu oran görülmektedir.
 • Gökhan Gerezlioğlu
  Gökhan Gerezlioğlu
  The company name is only visible to registered members.
  INSAN VÜCUDUNDA ALTIN ORAN


  Insan gözünün ALTIN ORAN a bu kadar yakın olmasının, estetik açıdan sürekli olarak ALTIN ORAN a
  uygun şekil ve yapıları tercih etmesinin bir nedenini, yaşadığı çevre olan doğada hemen her an ALTIN
  ORAN la karşı karşıya olmasının yanı sıra, kendi vücudunun hemen her noktasında ALTIN ORAN a
  sahip olmasında arayabiliriz. Aşağıda oranlarda insanında ne kadar ALTIN ORAN örneği olduğunu
  göreceksiniz:


  Boy/ (bölü)Bacak boyu


  Beden boyu/kolaltı beden boyu


  Tam kol boyu(Boyun-Parmak ucu)/Dirsek - Boğaz


  Parmak ucu - omuz/Parmak ucu - Dirsek


  Göbek - Omuz/Göbek - Bel


  INSAN YÜZÜNDE ALTIN ORAN


  Ideal ölçülere sahip bir insan yüzünde de sayısız ALTIN ORAN örnekleri görmek mümkündür:


  Yüz yüksekliği/Yüz genişliği


  Tepe - Göz yüksekliği/Saç Dibi - Göz Yüksekliği


  Göz - çene arası/Burun - çene arası


  Alın genişliği/Burun boynu


  Göz - Ağız/Burun boyu


  Burun altı - çene/Ağız - Çene


  Yüz genişliği/Gözbebekleri arası


  Gözbebekleri arası/Ağız genişliği


  Ağız genişliği/Burun Genişliği
 
Sign up for free: