Sağlık Sektörel Forumu

Sağlık Sektörel Forumu

Posts 1-1 of 1
 • Ayfer Akşit
  Ayfer Akşit    Group moderator
  The company name is only visible to registered members.
  ---------- Forwarded message ----------
  From: Doç. Dr. Emine ÖZYUVACI <viransehirdevlethastanesi@gmail.com>
  Date: 03.Tem.2007 08:40
  Subject: Anestezi Komplikasyonları Azaltılabilir Mi?
  To: VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ <vranehr-devlet-hastanes@googlegroups.com>


  Anestezi Komplikasyonları Azaltılabilir Mi?
  Ameliyat sırasında kullanılan anestezinin sonucunda planlanmamış ve
  öngörülmemiş bir durum ortaya çıktığında, "Komplikasyon" olarak
  adlandırılıyor.
  En sık rastlanan komplikasyonlar: bulantı- kusma, boğaz ağrısı, kas
  ağrısı, kardiyovasküler olaylar, hipotansiyon, hipertansiyon ve
  aritmiler oluyor.Ancak bazen çok daha tehlikeli sonuçlar da ortaya
  çıkabiliyor.Komplikasyonları azaltmanın yollarına gelince...

  Hastalara daha ciddi ve kalıcı zarar verebilecek majör komplikasyonlar
  daha nadir olarak görülüyor.Bunların sonuçları tıbbi davaların
  açılmasına neden olabiliyor.

  Genel Anestezi Komplikasyonları

  Bunlar; kardiyovasküler sistem ile ilgili,cihazların yetersizliği veya
  yanlış kullanımı ile ilgili,vasküler kateterizasyon ile ilgili,
  Hipotermi, hipertermi ve yanıklar, Hasta pozisyonları ile ilgili,
  Yanlış ilaç ve ilaç dozları ile ilgili,Farkında olma,Solunum sistemi
  ile ilgili olabiliyor.

  Solunum Sistemi ile ilgili olanlara bakarsak:

  Yetersiz ventilasyon: En fazla hasara neden olan mekanizma olarak
  karşımıza çıkıyor.
  Makroglossi, Havayolu obstrüksiyonu , Diskonneksiyon,Anestezi
  devrelerinde kaçak olması, Lazer yanıkları,Havayolu yaralanması,Spinal
  kord ve vertebranın yaralanması, Laringotrakeal travma, Barotravma;
  intrapulmoner yapılara aşırı basınç uygulanması,Dental travma,Uvula
  travmas, Dudak yaralanması, Vokal kord yaralanması görülebilir.

  Ekstübasyon ile ilgili
  Hemodinamik değişiklikler,Laringospazm,Larinks Ödemi, Pulmoner
  Ödem,Larinks Travması,Aspirasyon, Hava yolu kompresyonu, Aspirasyon,
  Zor entübasyondur.

  Kardiyovasküler Sistemle ilgili olarak da
  Hipotansiyon,Hipovolemi, Kardiyojenik, Periferik vasküler rezistans
  düşüklüğü, Septik Hipotansiyon, Hipertansiyon, Esansiyel, Entübasyona
  bağlı, Yetersiz anestezidir.

  Aritmilere gelince;
  Operasyon sırasında kalp monitörisazyonunun 3500 / 1 olguda hayat
  kurtarıcı rolü vardır.
  Her hasta monitörize edilebilmelidir.

  Cihaz Yetersizliği ve Yanlış Kullanımı
  Anestezi sistemleriyle ilgili komplikasyonlar
  Hipoksemi
  Hiperoksi
  Hiperkarbi
  Hipokarbi

  Anestezi devrelerinde basınç ve hacimle ilgili sorunlar
  o İnspirasyon veya ekspirasyon yollarında tıkanma
  o Solutma sistemindeki gazın yetersiz miktarda olması
  o Gerektiğinde otomatik ventilasyonun başlamaması
  o Mekanik ventilasyon sırasında diskonneksiyon olması
  Anestezik ajanın dozu ve verilişi ile ilgili sorunlar
  Taze gaz borusunda sıvı anestezik ajanın bulunması
  Vaporizatörlerin yanlış doldurulması
  Birden fazla vaporizatörün aynı anda kullanılması
  Anestezik ajanın yeterince verilmemesi
  İnspire edilen gazların nemlendirilmesi sorunu
  Elektrik kesintisi
  Karbonmonoksit akümülasyon


  Hipotermi, Hipertermi ve Yanıklar

  Hipotermi
  Anestezik maddelerin hepsi termoregülasyonnu bozar okar. Postoperatif
  dönemde titreme ortaya çıkar ve total vücut O2 tüketimi %400 artar,
  kardiyovasküler sistem
  koagülasyon sistemi etkilenir
  yara iyileşmesi gecikir
  yara enfeksiyonu riski artar
  ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik özellikleri değişir
  Hipertermi
  İatrojenik olabilir.
  Feokromositoma,tirotoksikoz,
  Malign hipertermi,nöroleptik malign sendrom,

  Yanıklar
  Hipotermi tedavisinde kullanılan sıcak su şişelerinin yol açtığı
  yanıklar
  Hipotermi oluşturmak için kullanılan buzların neden olduğu yanıklar
  Pulse oksimetre probuna bağlı bası ve yanıklar

  Hasta Pozisyonları ile İlgili Komplikasyonlar
  Supin:Horizontal Oturur
  Kan vücudun alt kısmında göllenir
  Solunum işi artar
  Serebral kan basıncı azalır
  Hava embolisi
  Sırt ağrısı
  Kornea yaralanması
  Sinir felci
  Retina iskemisi
  Deri nekrozu

  Yanlış İlaç ve Dozlar ile İlgili Olaylara bakarsak:
  Lokal anestezik ilaç ile diğer preperatların karıştırılması
  Dozların yanlış hesaplanması
  Enjektörlerin karıştırılması söz konusu olabiliyor.
  Farkında Olma
  Hastanın operasyon sırasındaki olayları ve konuşmaları hatırlaması
  olasıdır. Tamamen anestezi derinliği ile ilgili olup anestezi
  derinliğini ölçmekle sorun çözülebilir.

  Nasıl Bir Anestezi?
  Uzun sürebilecek operasyonlarda, çocuklarda, gelişim gerili çocuk ya
  da erişkinlerde ve ameliyattan korkan hastalarda genel anesteziye
  başvulur.

  Lokal Anestezi Komplikasyonlarına gelince;bunlar
  SSS Komplikasyonları,Kardiyovasküler komplikasyonlar Nörotoksisite,
  Allerjik Reaksiyonlar olabiliyor.
  SSS Ankisiyete şeklinde kendisini gösteriyor.
  Kardiyovasküler komplikasyonlar; Hipotansiyon, Aritmiler, Kardiyak
  arrest i.v enjeksiyon sonrasında görülebilir.

  Nörotoksisite;
  Çok nadirdir. Sinir köklerinin toksik konsantrasyonda hiperbarik lokal
  anestezik maddeye maruz kalmasıyla iligili olduğu düşünülmektedir.

  Allerjik reaksiyonlar;
  Lokal anestezik yapıldıktan hemen sonra, etki süresince gelişebilir

  SONUÇ

  Burada önemli olan konu anamnezin iyi alanmasıdır. Çünkü Operasyondan
  önce bilinen bazı faktörler de komplikasyon oranını etkiliyor.

  Anamnez alırken;
  Daha önceki anestezi geçmişi sorgulanır; ameliyat olmuş mu, Genel mi
  lokal mi? Komplikasyonlar oluşmuş mu, ailesinde bilinen hastalıklar
  neler, Fiziksel durumu nasıl, kalp ve solunum ile ilgili problemleri
  var mı, yaş durumu, Düşünülen ameliyatın süresi ve anestezi süresi,
  ruhsal durumu nasıl, hastada kan tetkikleri neyi gösteriyor diyabeti
  tansiyonu var mı gibi soruların yanıtları iyi alınmalıdır.

  ANESTEZİDE GÜVENLİK NASIL ARTIRILIR?

  Anestezi güvenliğini arttırmanın en etkili yolu, insan hatalarını en
  aza indirmek;

  Peki insan hataları genelde neden oluyor?deneyim
  eksikliği,yorgunluk,karar verme yeteneğinde eksiklik, acelecilik,
  Dikkatsizlik ve ihmal başlıca nedenler.
 
Sign up for free: