The Acquaintment and Notificatement Agency of Turkey

The Acquaintment and Notificatement Agency of Turkey

Posts 1-1 of 1
 • User photo
  Tahsin Yılmaz
  (not a XING member)
  48
  Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri
  - Devlet tarafından verilen tüm sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak,
  sosyal yardımlarla ilgili veri tabanları entegre edilerek hane halkı yaklaşımı geliştirilecektir. Özürlüler veri tabanı da dahil olmak üzere veri tabanları arasında bilgi paylaşımı ve etkin denetim sağlanacaktır.
  - Vatandaşlara sosyal yardımlarla ilgili tüm bilgilerin tek noktadan ulaştırılması,
  sosyal yardım konusunda etkin yönlendirme yapılabilmesi sağlanacaktır.
  - Oluşturulacak karar destek sistemi ile sosyal güvenlik politikalarının desteklenmesi
  sağlanacaktır.
  Başbakanlık (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
  Gn. Md.) (S)
  İçişleri Bakanlığı (İ)
  Maliye Bakanlığı(İ)
  Sağlık Bakanlığı (İ)
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İ)
  Türkiye İstatistik Kurumu (İ)
  Vakıflar Gn. Md. (İ)
  Sosyal Güvenlik Kurumu (İ)
  SHÇEK (İ)
  Valilikler (İ)
  Yerel Yönetimler (İ)
  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları (İ)
  İlgili Sivil Toplum Kuruluşları (İ)
  45, 71 nolu eylemlerle ilgilidir
  2007 başlangıç yılı
  18 ay süreli


  Ölçümünü yapar mısınız?
  Programın detay tanımı dokümanı linki: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/btstrateji/Program_Tanimlama_...
  Programın gerçekleşme yoklaması dokümanı linki:
  http://www.bilgitoplumu.gov.tr/duyuru/IcraKurulu/BTS_Degerle...
 
Sign up for free: