MarkaTÜRK

MarkaTÜRK

Posts 1-10 of 12
 • Nilgün Stauch
  Nilgün Stauch    Premium Member   Group moderator
  The company name is only visible to registered members.
  06 Jul 2009, 11:28 pm
  Reklamın Amacı Nedir?
  Reklamın Amacı Nedir?

  Reklamın genel amacı; hedef tüketicilere bir ürün veya bir hizmeti duyurmak, ürüne, markaya, işletmeye karşı tüketicilerde olumlu bir eğilim oluşturmayı sağlamaktır. Diğer bir deyişle reklam, doğrudan satış ya da kar sağlamayı kolaylaştırmaya yönelik iletişim kurmaktır. Buna göre reklam; hedef tüketiciyi, reklamı yapılan ürünün ya da hizmete ilişkin farkında olmamaktan olmaya, reklam mesajını anlamaya, önerilen satış vaadini kabul ile satın alma arzusu yaratarak hedef tüketicileri satın alma davranışına yöneltmeyi amaçlar.Reklamın beklenen, gerçekleşmesi istenen ana amacı; üreticinin pazara sunduğu ürünün satılmasını sağlamak ya da satışı devam eden bir ürünün pazar tarafından varolan talebini artırmaktır.

  Reklamın satış amacı kısa vadede ve uzun vadede olmak üzere iki biçimde görülür. Kısa vadede reklam, tüketicileri motive ederek kısa bir zaman dilimi içinde o mal yada hizmeti satın almaya ikna etmeye çalışır. Uzun vadede ise firmalar reklam sayesinde ürettikleri mal yada hizmetleri tanıtarak, tüketiciye getireceği yararları göstererek o mal ve hizmete karşı talep yaratmayı amaçlar.

  Reklamın, ister uzun vadede isterse kısa vadede satış amacını taşısın şu ortak amaçları içerir;

  * Tüketiciyi ya da aracıya bilgi vermek, ürün ya da hizmeti hatırlatmak ve satışa ikna etmek,
  * Mal ya da hizmetin satışını sağlamak,
  * Toptan ve perakendeci satıcıya yardımcı olmak,
  * Mal ya da hizmete karşı talebi artırmak,
  * Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek.

  Satış ve iletişim reklamın ana amaçlarıdır. Ancak bu amaçlardan başka üreticilerin reklam yaparken elde etmek istedikleri özel amaçlar da vardır. Bunları şöyle sıralayalım;

  *İşletmenin saygınlığını sağlamak,
  * Kişisel satış programın desteklemek,
  * Dağıtım kanallarıyla ilişkileri geliştirmek,
  * sektördeki genel talebi artırmak,
  * Malı denemeye ikna etmek,
  * Malın kullanımını yoğunlaştırmak,
  * Malın tercihini devam ettirmek,
  * İmajı doğrulamak ya da değiştirmek,
  * Alışkanlıkları değiştirmek,
  * İyi hizmeti vurgulamak,
  * Tüketiciyi eğitmek,
  * Önyargı, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek,
  * Piyasaya egemen olmak ve monopol yapıya geçmek,
  * İşletmenin prestijini artırmak.

  Kaynak: http://www.yigitoglu.org
  This post was modified on 07 Jul 2009 at 03:29 am.
 • User photo
  Neyzen Muharrem Dere
  (not a XING member)
 • User photo
  Neyzen Muharrem Dere
  (not a XING member)
  07 Jul 2009, 12:06 am
  Re^2: Reklamın Amacı Nedir?
  Aynı konuyu daha önce işlemiştik,
  hatırlatmak faydalı olur kuşkusuz.

  Re: MARKA ve REKLÂM / Reklamın Amacı Nedir?
  02.04.2009, 04:55

  https://www.xing.com/app/forum?op=showarticles;id=19829433;o...
 • Serkan Türkeli
  Serkan Türkeli
  The company name is only visible to registered members.
  07 Jul 2009, 07:59 am
  Re^4: Reklamın Amacı Nedir?
  Olumlu tutum vesaire kısmına çok katılmıyorum...

  Reklam isteğin ihtiyaca dönüştürülme sürecidir. Öyle ki önce ihtiyaç veya ihtiyaç olması muhtemel mal hizmet veya fikir tasarlanır ve yaygınlaştıktan sonra tasarlanan ürün insan davranışlarını yönetmeye başlar.

  En tipik örnekler insan yaşamı için elzem olmayan TV, TLF vesairenin sosyal hayatttaki boyutudur..

  Bu ürünün yönetmesi veya hegamonyası(ayrıntılar için Gramsci) insanlar zamanla sıkılır ki buda toplumun huzursuzluğu hastalıklarına yol açar diyor bazı üstadlar..
 • Nilgün Stauch
  Nilgün Stauch    Premium Member   Group moderator
  The company name is only visible to registered members.
  07 Jul 2009, 3:39 pm
  Re^5: Reklamın Amacı Nedir?
  Reklamlar gündelik yaşantımızın adeta bir parçası durumuna gelmişlerdir.Peki Reklamın Etkileri nelerdir?
 • User photo
  Neyzen Muharrem Dere
  (not a XING member)
  07 Jul 2009, 3:42 pm
  Re^6: Reklamın Amacı Nedir?
  öncelikle yeniliklerden haberdar etmesi,

  talep yaratarak ekonomiye canlılık katması

  yeni yaşam trendtleri oluşturması

  ilk aklıma gelenler
 • User photo
  Neyzen Muharrem Dere
  (not a XING member)
  07 Jul 2009, 5:28 pm
  Re^7: Reklamın Amacı Nedir?
  peki sizce nedir?
 • Nilgün Stauch
  Nilgün Stauch    Premium Member   Group moderator
  The company name is only visible to registered members.
  07 Jul 2009, 10:24 pm
  Re^6: Reklamın Amacı Nedir?
  Nilgün Stauch schrieb:
  Reklamlar gündelik yaşantımızın adeta bir parçası durumuna gelmişlerdir.Peki Reklamın Etkileri nelerdir?
  Reklamın Amacı:
  Reklam yoluyla genel talebi artırmaktır, ikna etmektir, eğitmektir, prestij yaptırmaktır, ilişkileri geliştirmektir.

  AMA

  Reklamın Etkileri:

  Reklam yoluyla insanların doğal arzularının tahrip edilmesi, gereksinim duymadıkları dışındakileri satın almaya yönlendirilmek yani satiş hızını hızlandırmaktır .

  en önemlisi çocukları olumsuz yönde etkileyerek gerçekte gereksinimleri olmayan ürünlere yöneltiliyor ,beslenme alışkanlıkları değiştiriyor ve anne,babaları zor durumda bırakıyorlar.
 • User photo
  Neyzen Muharrem Dere
  (not a XING member)
  07 Jul 2009, 10:26 pm
  Re^7: Reklamın Amacı Nedir?
  elinize sağlık
 • Serkan Türkeli
  Serkan Türkeli
  The company name is only visible to registered members.
  08 Jul 2009, 08:46 am
  Re^8: Reklamın Amacı Nedir?
  Anti kapitalist vesaire olma gibi niyetim olmadığını belirterek başlayayım.

  Kapitalizm virüs ve insan gibidir. Eğer bir kırılma veya büyük değişiklik olur ise bu yeni talep oluşturur ve talep var ise düzgün olsun yada olmasın arz eden aktörler çıkar.

  Marx göremediğin tek şey belkide yenilik son dönem popüler adı ile inovasyondu.

  Talebin sıradanlaşması, rakiplerin çoğalması gibi olumsuz etkileri alabilecekti.

  Reklam nedir?

  Çoğu zaman -mış gibi yapmaktır:))

  Örneğin: Fransızlar bizden üzüm alıp şarap yaptılar. Üzüm çekirdeği boşta kalınca 40 prof. imza attırıp ufak kitapçık çıkarıp migroslarda üzüm çekirdeği sattılar. Yüce Türk milleti üzümün içinde çekirdek olduğunu düşünmeden bunu aldı ve yedi..

  Özet: Reklam kapitalizmin devamlılığı için insan nefsini harekete geçiren ve algısında isteği ihtiyaç algılatan faliyetler bütünüdür.
 
Sign up for free: