TÜRKYAPI

TÜRKYAPI

Posts 1-1 of 1
 • Ferhat Uludağ
  Ferhat Uludağ    Premium Member   Group moderator
  The company name is only visible to registered members.
  07 Jan 2010, 8:01 pm
  Denetçi ve Şirket Vizeleri
  Yapı Denetim Kuruluşları ve Denetçilerin Dikkatine

  4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin;-"Yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmesi" başlıklı 12. madde 2. bendinde; "... verilen izin belgesi üç yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda vize edilmeyen izin belgesinin kullanımına izin verilmez." hükmü bulunmaktadır.

  -"Yapı denetim kuruluşunda ve laboratuvarlarda görev alacak teknik personelin deneyim ve nitelikleri" başlıklı 14. maddesi 6. bendinde; "... verilen denetçi belgeleri beş yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda vize edilmeyen denetçi belgelerinin kullanımına izin verilmez." hükmü yer almaktadır.

  Vize yapılması aşamasında istenecek belgeler ve izlenecek yöntem 20.11.2008 ve 13.03.2009 tarihli web sayfamızdaki duyurularımız eki Komisyon Kararlarında belirtilmiştir.

  "Düzenleme tarihi" itibariyle (3) üç yılını doldurmuş "Yapı Denetim Belgesi" ve (5) beş yılını doldurmuş "Denetçi Belgesi" vizelerinin 31.01.2010 tarihine kadar yaptırılması, aksi takdirde vize yaptırmayan yapı denetim kuruluşlarının ve denetçilerin Yapı Denetim Sistemindeki hesaplarının kapatılacağı ve belgelerinin kullanımına izin verilmeyeceği,

  Duyurulur.

  Bahtiyar Çetinbaş
 
Sign up for free: