XING Hungary - Pécs, Baranya, Somogy, Zala and Tolna

XING Hungary - Pécs, Baranya, Somogy, Zala and Tolna

Posts 1-2 of 2
 • User photo
  Nagy Erna Kamilla
  (not a XING member)
  Kedves Csoport Tagok,

  Egy érdekes kiírást szeretnék a figyelmükbe ajánlani.

  Környezetközpontú technológia fejlesztés, GOP-2009-2.1.4/K

  Célja:
  A támogatási konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai fejlesztéseik által közvetlenül
  csökkentsék a környezeti terhelést, azaz kimutathatóan növeljék az energia-, víz- és egyéb
  nyersanyaghasználat hatékonyságát, csökkentsék a hulladéktermelés és egyéb káros kibocsátások
  mennyiségét és veszélyességét.

  Pályázhatnak:
  Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, illetve a SZJA hatálya alá tartozó
  egyéni vállalkozók.

  Gazdálkodásra vonatkozó feltételek:
  Nem nyújtható támogatás abban az esetben, ha az alábbi gazdálkodásra vonatkozó feltételek közül
  legalább egy teljesül:
  • a pályázó vállalkozás nem rendelkezik legalább egy lezárt teljes üzleti évvel;
  • a saját tőke a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
  • amelynél jóváhagyott éves beszámoló alapján saját tőke a törzstőke jogszabályban előírt
  legkisebb mértéke alá csökken;
  • egy foglalkoztatottra eső nettó árbevétel az éves beszámoló alapján nem éri el a 4 millió
  forintot;
  • aki, vagy amely az EVA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó vagy gazdasági
  • társaság, amely nem vezet kettős könyvvitelt.

  A támogatható tevékenységek köre:
  Az 1/b és 1/d, valamint 2.-4. pontokban szereplő tevékenységek csak az 1. a) pontban foglaltakkal
  együtt támogathatóak. Azonban az 1. a) pontban felsorolt tevékenységek önállóan is
  támogathatóak.

  1. Környezetközpontú technológiai fejlesztés alábbi területeihez
  • Anyag-, energiatakarékos, hulladék- és emissziószegény technológiák;
  • Elérhető legjobb technológia (BAT);
  • Alap- és segédanyagok megújuló ill. másodnyersanyagokkal való kiváltását célzó
  technológiák;
  • Környezetbarát csomagolástechnológia kapcsolódóan a támogatható tevékenységek a
  következők:

  a) Eszközbeszerzés egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök beszerzése esetén:
  • környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,
  • szállítás és üzembe helyezés,
  • betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),
  • az eszközök első felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége

  b) A fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás (maximum a projekt összes
  elszámolható költségének 40%-áig):
  • infrastruktúra építése, korszerűsítése,
  • ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése, átalakítása.

  c) A fejlesztéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. (maximum a projekt
  összes elszámolható költségének 10%-áig)

  d) A fejlesztéshez kapcsolódó információs technológia-fejlesztés:
  • hardver,
  • szoftver.

  2. Piacra jutás támogatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig):
  • piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
  • marketingeszközök elkészítése, beszerzése.

  3. Fenntarthatósági tematikájú képzéseken való részvétel. (maximum a projekt összes elszámolható
  költségének 5%-áig, de maximum 2.500.000 Ft-ig).

  4. Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása,
  hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése. (maximum a projekt összes elszámolható
  költségének 5%-áig, de maximum 2.500.000 Ft-ig)

  Kötelezettségvállalás a projekttel kapcsolatban:
  A 9 értékelési kritérium közül a fejlesztéshez kapcsolódóan legalább egyet kell kiválasztania. A
  pontozás szempontjából összesen legfeljebb 4 értékelési kritérium választható.
  1. Fajlagos energiafelhasználás csökkentése vagy üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése
  2. Fajlagos vízfelhasználás csökkentése
  3. Fajlagos anyagfelhasználás csökkentése
  4. Másodlagos alapanyag-felhasználás arányának növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül
  5. Felhasznált veszélyes anyag mennyiségének csökkentése, helyettesítése nem veszélyes, kevésbé
  veszélyes anyagokkal
  6. A korszerűsített technológiával keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése (beleértve az
  üzemen belüli hasznosítással megvalósuló csökkentést)
  7. Szennyvizek szennyezőanyag tartalmának csökkentése (nehézfémek, veszélyes anyagok, KOI, BOI)
  8. Zajkibocsátás csökkentése
  9. Légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése
  Ezen túl a pályázónak vállalnia kell az alábbi rendszerek közül legalább egy bevezetését a projekt
  megvalósításáig és fenntartását a fenntartási idő végéig:
  - Környezetbarát Termék vagy EU-ökocímke minősítés megszerzése a fejlesztéshez kapcsolódó
  termékre;
  - ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és
  tanúsíttatása a fejlesztendő tevékenységre;
  - meglévő ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer mellett
  annak új tevékenységekre történő bevezetése és tanúsíttatása;
  - EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és regisztrációja a
  megvalósulás helyszínére.
  Amennyiben a pályázó már rendelkezik a fenti rendszerek közül legalább az egyikkel, akkor a
  meglévő rendszerét fenn kell tartania a fenntartási idő végéig.

  Kizáró tényezők:
  Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:
  • aki, vagy amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP- 2009-2.1.4/K vagy a GOP-
  2009-2.1.4/H pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban,
  • A beruházás nem irányulhat mezőgazdasági termékek termelésére (TEÁOR szám: 01.11-
  03.032.)

  Támogatás mértéke: 50%, nagyvállalatok esetén 30%,

  Támogatás összege:
  A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum 5.000 000 Ft, de maximum
  125.000.000 millió Ft, lehet.

  A pályázatok benyújtása 2010. március 01.-től 2010. augusztus 31.-ig lehetséges.

  Amennyiben a pályázat felkeltette érdeklődését további kérdéseik kapcsán pályázati tanácsadóink készséggel állnak a rendelkezésére.


  Nagy Erna Kamilla
  Pályázati tanácsadó
  Rolling Consulting Hungary Kft.

  1052 Budapest, Haris köz 6.
  Tel: +36 1 413 7995
  Fax: +36 1 413 7996
  Mobil: +36 70 602 9358
  Email: erna.nagy@rollingconsulting.hu
  Web: http://www.rollingconsulting.hu
 • User photo
  Tibor Ádám
  (not a XING member)
  A környezetbarát üzemanyag megtakarító egységek megismertetése.
  http://hu.myvideo.de/watch/8213757

  Szeretettel köszöntelek az üzemanyag égésjavító használók népes táborában!
  http://www.uzemanyag.hupont.hu/
 
Sign up for free: