Problems logging in

XING Istanbul

İstanbul'a, iş dünyasına veya sosyal hayata dair konuşacak ne varsa...

Erkan Alptürk İLGİLİ SAYFANIN KALDIRILMASI
Merhaba,
Aşağıdaki web sayfasını sitenizden kaldırır mısınız rica etsem?
Çok rica ediyorum, zira google'da aratınca bu sayfa çıkıyor.
Saygılarımla,
Erkan Alptürk
Göker Talay Merhaba İstanbul üyeleri
Merhaba İstanbul üyeleri,
Zamanında yüzlerce kişinin katıldığı pek çok etkinlik düzenlediğim bu grup eski Xing Türkiye yönetiminin kendini üyelerden üstün gören burnu büyüklüğü, kibri, kendini beğenmişliği ve asosyalliği, niteliksizliği ile maalesef atıl duruma düştü. Moderatörlerden ikisi, hiç bir etkinliği , aktif grubu yokken Xing Türkiye tarafından moderatör yapılan kişinin iki çalışanı. Bunca yılda gruba yazdıkları tek bir satır yok Sadece bu bile eski Xing Türkiye yönetiminin ne kadar dejenere olduğunu gösteriyor. Neyse, zamanında bu gruba çok emek verdim. Hala grubun aktif üyeleri var mı öğrenmek istedim. Hani grubu canlandırmak için emek vermeye değer mi görmek istiyorum. Sevgiler.
Göker Talay Habip Gül
+21 more comments
Last comment:
Only visible to XING members Xing istanbul
Ich habe Jahrelang mi der Türkei Geschäfte gemacht, und wertvolle Erfahrungen gesammellt.Wenn da von einigen Personen oder Firmen Interesse besteht,können gern mit mir kontakt aufnehmen,
Mustafa Emir Maliyet muhasebesi
Maliyet muhasebesi, sanayi işletmelerinde üretim ve üretim dışı katlanılan maliyetlerin saptanması, üretimle ilgili maliyetlerin satılan mallara, dönem sonunda elde bulunan mamul ve yarı mamul stoklarına yüklenmesi işlemlerinin tümüdür.
Maliyet muhasebesinin amaçları nelerdir?
1. Mamullerin maliyetini saptamak
2. Maliyet kontrolüne yardımcı olmak
3. Planlamaya yardımcı olmak
4. Özel yönetim kararlarına yardımcı olma
Metin Deniz ERP Projelerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri...
İnsanlar değişiklikten hoşlanmazlar ve ERP onlara yaptığınız işin yöntemini değiştirin demektedir. İnsanları yaptıkları işi değiştirmeye ikna etmek yazılımı kusursuz hale getirmekten daha zordur. ERP sistemini insanların zaten yapıyor oldukları fatura kesme, stok takip, sevkıyat gibi işlerde kullanmak ERP sisteminin verimini düşürür. İnsanlar bu işleri zaten yapıyorlar bir sistemleri var yeni sisteme geçmekte isteksiz davranırlar. Fakat ERP’ yi gerçek anlamında kullanırlarsa o zaman sistemin gerçek faydası ortaya çıkar. Bu da iş yapış şeklinin ya da iş akışının yeniden düzenlenmesi demektir. ( Alıntı )