Probleme beim Einloggen?
Nur für XING Mitglieder sichtbar Aktüerlik Sınavları 2.Dönem Başvuru İşlemleri
Aktüerlik sınavları ve başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz sorular ve cevaplar aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Tüm adaylara başarılar dileriz.
Aktüerya Bilimleri Akademisi
Dieser Beitrag kann nicht mehr kommentiert werden.
Nur für XING Mitglieder sichtbar Aktüerlik Sınavları 2.Dönem Başvuruları
Aktüerlik Sınavları 1.Seviye 2.Dönem Sınav Başvurularınızı (SEGEM İnternet Sitesinden) yapabilirsiniz...
2011 Yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Sınav Tarihleri hakkında bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız...
Dieser Beitrag kann nicht mehr kommentiert werden.
Nur für XING Mitglieder sichtbar Aktüerya Mezunlarının, Kamu ve Özel Sektördeki İş Başvurularında İİBF ile İstatistik Bölümü Mezunlarına Eşdeğerliği Hk.
Yüksek Öğretim Kurulu' na 01/09/2010 tarihinde yapılan yazılı müracat ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı' nın 11/01/2011 tarihli yazısına istinaden YÖK tarafından verilen görüşe göre Aktüerya Bilimleri Mezunlarının İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi ve İstatistik Mezunları gibi kamu ve özel sektör iş başvurularına ve sınavlarına girmeleri uygun görülmüştür.
Yazılı müracatı ile bu olumlu sonucun alınmasına vesile olan kıymetli arkadaşımıza ve Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü eğitim kadrosunu teşekkürlerimizi sunarız.
Karar aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Dieser Beitrag kann nicht mehr kommentiert werden.
Nur für XING Mitglieder sichtbar 2011 Yılı Aktüerlik Sınavları ve Başvuru İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Aktüerlik sınavları ve başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz sorular ve cevaplar aşağıda sunulmuştur.
Tüm adaylara başarılar dileriz.
Aktüerya Bilimleri Akademisi
1. Başvurular nereden yapılacaktır?
Adaylar sınav başvurularını SEGEM’in internet sayfası (http://www.segem.org.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecektir.
2. Başvuru işleminde adayların yapması gerekenler nelerdir?
a. Aşağıdaki yöntemlerden biriyle sınav ücretini yatıracak;
b. Ödeme kayıtlara geçtikten sonra (2-3 saat içerisinde) SEGEM’in internet sayfasında (http://www.segem.org.tr) bulunan 2011-AS Aktüerlik Sınavları Başvuru Formunu dolduracaktır.
(Başvurunun geçerli olabilmesi için, başvuru süresi içerisinde sınav ücretinin ödenmiş ve 2011-AS Aktüerlik Sınavları Başvuru Formunun doldurulmuş olması gerekmektedir.)
3. 2011-AS Aktüerlik Sınavları Başvuru Formunun içeriği nedir?
Kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, sınava ilişkin bilgiler ve iletişim bilgileri olmak üzere toplam dört bölümden oluşmaktadır.
Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması adayın sorumluluğundadır.
4. Sınav ücreti ne kadardır?,
Birinci, İkinci ve Üçüncü Seviye Sınavlarının her bir oturumu için 55,00.- TL’dir.
Dördüncü Seviye Sınavı (Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve Sınavı) için 100,00.-TL’dir.
Sınav ücreti, T.C. Kimlik Numarası ile Adı ve Soyadı bilgileri kullanılarak, herhangi bir komisyon veya ek ücret ödemeden aşağıdaki yöntemlerden biriyle ödenebilir.
5. Sınav ücreti hangi bankalara yatırılacaktır?
1. Halk Bankası Şubelerinde, KURUMSAL TAHSİLAT menüleri aracılığı ile SEGEM kurumuna sınav ücreti yatırılacağı belirtilmelidir. Adayların, gişede, ilgili seviye sınavının hangi oturum ya da oturumlarına (Finansal Matematik, İstatistik ve Olasılık, Matematik, Temel Sigortacılık ve Ekonomi vb. gibi) katılacağını belirterek T.C. Kimlik Numarası ile Adı ve Soyadı bilgilerini vermeleri gerekmektedir.
2. Garanti Bankası Şubelerinde, Fatura Tahsilat Sistemi aracılığıyla 2671
SEGEM kurum kodu ile sınav ücreti yatırılacağı belirtilmelidir. Adayların, gişede, ilgili seviye sınavının hangi oturum ya da oturumlarına (Finansal Matematik, İstatistik ve Olasılık, Matematik, Temel Sigortacılık ve Ekonomi vb. gibi) katılacağını belirterek T.C. Kimlik Numarası ile Adı ve Soyadı bilgilerini vermeleri gerekmektedir.
3. Garanti Bankası İnternet Bankacılığı: Garanti Bankası internet bankacılığı kanalıyla yapılacak ödemelerde aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
- “http://www.garanti.com.tr”adresinden interaktif hesaba girilir.
- İşlem Listesi menüsünden “Ödemeler” seçilir.
- Sırasıyla “Fatura”,
- “Tesisat No ile Fatura Ödeme”,
- Kurum Tipi: “Özel Firma Ödemeleri”,
- Kurum: “Sigortacılık Eğitim Merkezi”,
- Fatura Tipi: “Sigorta Matematiği, İstatistik ve Olasılık, vb” seçenekleri seçildikten sonra,
- Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası girilerek ödeme gerçekleştirilir.
6. EFT ile ödeme yapılabilir mi?
EFT ile ödeme kabul edilmemektedir.
7. Aday Başvuru ve Kayıt Numarası nedir?
Aday başvuru numarası olarak T.C. Kimlik Numarası kullanılacaktır. T.C. vatandaşı olmayan adaylara elektronik başvuru sistemince Aday Başvuru Numarası verilecektir.
SEGEM’in internet sayfasında 2011-AS Aktüerlik Sınavları Başvuru Formu başarıyla doldurulup “GÖNDER” tuşuna basıldıktan sonra, sistem tarafından AKT- xxxxx şeklinde bir kayıt numarası verilecektir.
8. Seçilen oturum değiştirilebilir mi?
Seviye sınavının her bir oturumuna adayın hangi ilde gireceği, 2011-AS Aktüerlik Sınavları Başvuru Formuna işaretlenmelidir. Başvuru yapıldıktan sonra sınav ve yer değişikliği yapılamaz.
9. 2011 Yılı Aktüerlik Sınavları 1.Dönem sınav tarihlerini nelerdir?
Birinci Seviye Sınavları
Finansal Matematik 18/06/2011
İstatistik ve Olasılık 19/06/2011
Matematik 25/06/2011
Temel Sigortacılık ve Ekonomi 26/06/2011
Üçüncü Seviye Sınavları
Hayat Sigortaları 18/06/2011
Finans Yatırım ve Risk Yönetimi 19/06/2011
Emeklilik Sistemleri 25/06/2011
Sağlık Sigortaları 26/06/2011
Hayat-Dışı Sigortalar 03/07/2011
10. 2011 Yılı Aktüerlik Sınavları sınav ve başvuru süreleri nelerdir?
11. Aktüerlik Sınavları ile ilgili detaylı bilgi nasıl alabilir?
Dieser Beitrag kann nicht mehr kommentiert werden.
Nur für XING Mitglieder sichtbar Türkiye' de Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
Üniversitelerimizin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim veren Bankacılık, Sigortacılık ve Aktüerya bölümleri, bir yandan eğitim ve araştırma çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikte bireyler yetiştirmeye çalışmaktadır. Ancak sigortacılık ve aktüerya mezunlarının çok azının sektörde istihdam ediliyor olması, sektörel işgücü arzı ile işgücü talebinin buluşması noktasında önemli sorunlar yaşandığını göstermektedir.
Bu soruna çözüm bulmak amacıyla, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM), 16 - 17 Nisan 2011 tarihlerinde, İstanbul’da, üniversiteler ile sektörün kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geleceği “Türkiye’de Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı” düzenlemiştir. Sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikler ile mezunlardan beklentileri somutlaştırmayı, bu beklentiler ışığında eğitim müfredatlarının gözden geçirilmesine yönelik önerilerde bulunmayı, böylelikle işgücü talebinin beklentileri ile işgücü arzının niteliklerinin örtüşmesine katkı sağlamayı hedefleyen bu Çalıştayın çıktıları ve öneriler, başta Yükseköğretim Kurumu ve Üniversiteler olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.
Bu amaçla, üç adet ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde sigortacılık eğitimi, iki adet lisans ve lisansüstü düzeylerde aktüerya eğitimi ve iki adet de ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunların istihdamına yönelik toplam yedi Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Bu gruplarda, akademisyenler ile Yükseköğretim Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketleri, brokerler, aktüerler, acenteler, eksperler, mezun öğrenciler ve diğer ilgili sektör kurumlarından temsilciler bir araya gelerek, üniversite-sektör işbirliğinin güzel bir örneğini teşkil etmişlerdir. Bu Çalıştayla, belki Türkiye’de bir ilk yapılmış, sektör tarafları, kendilerine istihdam sağlayacak eğitim kurumlarına yol göstermek amacıyla bizzat çalışmalara katılmıştır. Akademisyenler ise, sektörün talep ve önerilerini ilgiyle dinlemiş, bunları müfredatlara yansıtabilmek için istekli olmuşlardır.
Kendi aralarında moderatör ve raportörlerini seçerek işe başlayan çalışma grupları, aylar süren yoğun çalışmalar sonucunda, mevcut durum analizi, üniversitelerimizde önlisans, lisans ve lisanüstü düzeylerde eğitim veren programlar, okutulan dersler, içerikleri, benzer programların yurtdışı uygulamaları, sektörün istihdam yapısı, sigortacılık ve aktüerya mezunlarının bu yapıdaki yerleri üzerine farklı yöntemlerle araştırmalarını tamamlamış, sorunlara yönelik iyileştirme ve çözüm önerileri ile eylem planlarını kapsayan raporlarını Merkezimize teslim etmişlerdir.
Bu raporlarda yer alan analizler ve öneriler, Çalışma Grubu üyelerinin kişisel görüşlerini yansıtmakta olup, Çalıştayda tüm sektörün görüşlerine açmak amacıyla hazırlanmış taslaklardır.
Çalıştay süresince sektör katılımcılarının görüşleri alındıktan ve tartışıldıktan sonra revize edilen raporlar, Çalıştay Kitabı olarak basılacaktır. Çözüm ve iyileştirme önerileri ise, üniversiteler ile ilgili kurum ve otoritelere raporlar halinde iletilecektir. Bu raporlarda belirtilen müfredat iyileştirmeleri ile eğitim ve istihdam politikalarının başarısı, ilgili kamu ve özel sektör karar vericilerinin bunları uygulamaya koymasına bağlıdır.
Sonuç Bildirgesinin Devamı İçin Tıklayınız.
Dieser Beitrag kann nicht mehr kommentiert werden.

Moderatoren

Infos zu den Moderatoren

Über die Gruppe "Aktüerya Bilimleri"

  • Gegründet: 16.08.2010
  • Mitglieder: 36
  • Sichtbarkeit: offen
  • Beiträge: 27
  • Kommentare: 0