Problems logging in
Metin Deniz ERP Projelerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri...
İnsanlar değişiklikten hoşlanmazlar ve ERP onlara yaptığınız işin yöntemini değiştirin demektedir. İnsanları yaptıkları işi değiştirmeye ikna etmek yazılımı kusursuz hale getirmekten daha zordur. ERP sistemini insanların zaten yapıyor oldukları fatura kesme, stok takip, sevkiyat gibi işlerde kullanmak ERP sisteminin verimini düşürür. İnsanlar bu işleri zaten yapıyorlar bir sistemleri var yeni sisteme geçmekte isteksiz davranırlar. Fakat ERP’ yi gerçek anlamında kullanırlarsa o zaman sistemin gerçek faydası ortaya çıkar. Bu da iş yapış şeklinin ya da iş akışının yeniden düzenlenmesi demektir. ( Alıntı )
Metin Deniz Kanban Üretim Sistemi
Kanban üretim yönetim sistemi basit bir sistem mantığı olan, manuel ve düşük yatırım maliyetine sahip olan sistemdir. Yöntemin ilk uygulayıcısı Toyota firmasıdır.
TZÜ için kullanılan Kanban sistemi, esasında her hücredeki üretim miktarlarını uyumlu olarak kontrol eden bir bilgi-iletişim sistemidir. Kanban sistemi, TZÜ ortamında malzeme hareketlerinin kontrolü ve bununla beraber üretim etkinliklerini amaçlayan üretim kontrol (çizelgeleme) yaklaşımıdır.
#kanban #üretim #erp #tzü #çizelgeleme #Microsoft #Dynamics #Nav
Metin Deniz Endüstri 4.0: ERP ve MES Bütünleşmesinin Gücü
Şirketler ERP ve imalat verilerini daha kesin tahminlerde bulunabilmek için bütünleştirerek stok maliyetlerini azaltabilir ve aşırı üretimin önüne geçebilirler.
Günümüzün rekabetçi küresel pazarında yalın imalat her zamankinden daha büyük önem kazanmıştır. İmalathane ve yönetimsel sistemler arasında bilgi paylaşımı üreticilerin daha önce hiç ulaşamadıkları verimlilik seviyelerine ulaşmalarını sağlayabilir. Nesnelerin İnterneti’nin (Internet of Things – IoT) akıllı ve birbirine bağlı çalışan cihazlardan yararlanarak imalatta yarattığı devrimle operasyonlarda daha iyi veri-süreç bütünleşmesi ve dolayısıyla “ince ayar” yapabilmek için yeni fırsatlar ortaya çıkmıştır.
#ERP #Endüstri #4.0 #MES #IoT #Nesnelerin #İnterneti #Internet #of #Things
Metin Deniz Endüstri 4.0 ve IoT (Nesnelerin Interneti) İlişkisi Nedir?
Günümüzde nesnelerin interneti (IoT) pek çok endüstrinin hammadde, yarı mamül ve mamülleri temin etme, işleme ve dağıtım biçimlerini değiştirmekte. Akıllı sensörler, otomasyon ve robotiğin temel alındığı yeni yaklaşımlar madencilikten ve denizcilikten, elektronik, otomotiv gibi üretim dikeylerine kadar pek çok endüstriyi optimize ediyor. Bu yeni mega akım, Endüstri 4.0 olarak da adlandırılsa bile bu iki terim aslında tam olarak birbirinin karşılığı değil. Gelin her iki terime de göz atalım.
Endüstriyel Devrimin Tarihçesi
İlk endüstriyel devrim 1760 yılında Britanya’da başladı ve 1820-1840 yılları arasına kadar devam etti. Bu dönemde buhar gücü ve fabrika sisteminin kullanılmasıyla öncelikli olarak tekstil endüstrisi el aletlerinden makinalara geçiş yaptı. Böylece üretim merkezileştirildi, işçilik uzmanlıklara ayrıldı ve yedek parçalar kullanılmaya başlandı. Bunu çelik, kimya ve petrol endüstrileri izledi.
Metin Deniz Smart tools for efficient business management.
Smart tools for efficient business management.
Infotek is a consulting firm providing SMBs with Microsoft Dynamics NAV ERP and Microsoft Power BI consulting, customization and training services. We create customer-centered projects.
Enterprise Resource Planning (ERP) software integrates various processes that are essential to running a business (such as inventory and order management, accounting, human resources, customer relationship management (CRM) etc.) into one complete system to streamline processes and information across the entire organization.
#Microsoft #Dynamics #NAV #ERP #CRM #Power #BI

Moderators

Moderator details

About the group: Çevik Şirket

  • Founded: 22/10/2012
  • Members: 136
  • Visibility: open
  • Posts: 146
  • Comments: 204