Probleme beim Einloggen

Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

ö z d o ğ r u l a r , 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır Sektöründe ilk ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır

Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: GSS Borcu Olanların Son İki Haftası
2012 yılında başlayan ve 8 milyon dolayında kişinin kapsama alındığı GSS’de 2.7 milyon kişinin borçları, geçen yıl mart ayında yayımlanan yasa kapsamında yeniden hesaplandı. Daha önce aylık 426 liraya kadar prim borcu çıkartılan ve faiziyle birlikte ağır bir faturayla karşı karşıya kalan milyonlarca kişiye kolaylık tanındı. Daha önce üç kademe olan primler, teke indirildi. Bu düzenleme uyarınca, hane içindeki kişi başına geliri 2018 yılı için 676.50 TL’nin üzerinde olan herkes aylık 60.89 TL prime tabi. 1 Nisan 2017 tarihinden önceki borçlar için ise aylık 53.33 TL üzerinden ödeme yapmak suretiyle borçtan kurtulma fırsatı getirildi.
http://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/2410-gss-borcu-olanlar%C4%B1n-son-iki-haftas%C4%B1
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: Devlet Katkısı Çalışana Nakit Ödenecek
Çalışanların BES’e dahil olmasını sağlayan otomatik katılımda değişiklik yapıldı. Sistemden çıkıp 2019’da yeniden gireceklere 1000 liralık ek devlet katkısı ödenecek. Devlet, yüzde 25’lik katkının belli bir miktarını alarak çalışanın hesabına nakit yatıracak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm çalışanları yakında ilgilendiren bir düzenleme yaptı ve 5 Aralık’ta yönetmelik olarak Resmi Gazetede yayımlandı. Düzenleme, 45 yaş altı çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil olmasını sağlayan otomatik katılım sistemi ile ilgili. Ancak, yönetmeliğin içeriği biraz teknik olduğundan yapılan düzenleme pek anlaşılamadı. Yönetmelik yayımlandıktan sonra okuyuculardan da ‘bu düzenleme bizi ne kadar ilgilendiriyor?’ diye sorular aldım. Dediğim gibi konu biraz teknik, ama çalışanları yakından ilgilendiren birkaç önemli düzenleme var. Tek tek değineyim.
http://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/2408-devlet-katk%C4%B1s%C4%B1-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fana-nakit-%C3%B6denecek
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: SGK’dan Muzavaalı Boşanmaya “Hülle” Kapısı
TDK’nın tanımına göre ”Medeni Kanun'un kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi” olayına hülle deniyor.
Boşanmanın Medeni Kanun öncesi sadece sözle yapılıp bu derece kolay olması karşısında “Hülle” metodu türetilmiş ki güya sonuçları itibariyle erkekler için caydırıcı olsun.
http://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/2407-sgk%E2%80%99dan-muzavaal%C4%B1-bo%C5%9Fanmaya-%E2%80%9Ch%C3%BClle%E2%80%9D-kap%C4%B1s%C4%B1
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: İş Kazası Olmayan İşyerlerine Prim Teşviki Başlıyor
Ülkemizde çalışma hayatına yönelik birçok teşvik uygulaması bulunuyor. Ancak bunların bazıları işverenler tarafından fazla bilinmiyor ve dolayısıyla da bu teşviklerden faydalanan işyeri sayısı çok az oluyor. Bu düzenlemelerden bir tanesi de 6645 sayılı Kanun ile 2015 Nisan ayında getirilen ve uygulanmasına 2019 yılı Ocak ayından itibaren başlanacak olan teşvik uygulaması. Bu düzenleme ile eğer ki işveren olarak işyerinizde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alıyorsanız ve iş kazası olmuyorsa daha az prim ödemeniz mümkün olacak.
http://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/2405-i%C5%9F-kazas%C4%B1-olmayan-i%C5%9Fyerlerine-prim-te%C5%9Fviki-ba%C5%9Fl%C4%B1yor
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: Kişinin Ortağı Olduğu İşyerinden Sigortalı (4/1/a) Olarak Bildirilmesi

Moderatoren

Infos zu den Moderatoren

Über die Gruppe "Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik"

  • Gegründet: 08.01.2010
  • Mitglieder: 1.147
  • Sichtbarkeit: offen
  • Beiträge: 15.456
  • Kommentare: 127
  • Marktplatz-Beiträge: 0