Skip navigation

Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali MüşavirlikÖzdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

1141 members | 18198 posts | Public Group

ö z d o ğ r u l a r , 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır Sektöründe ilk ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır

https://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/5210-kurulu%C5%9Fu-ve-esas-s%C3%B6zle%C5%9Fme-de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi-bakanl%C4%B1k-iznine-tabi-%C5%9Firketler

https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/44454/180/

https://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/5209-ikinci-el-motorlu-kara-ta%C5%9F%C4%B1tlar%C4%B1n%C4%B1n-ticareti-hakk%C4%B1nda-y%C3%B6netmelikte-de%C4%9Fi%C5%9Fiklik-yap%C4%B1lmas%C4%B1na-dair-y%C3%B6netmelik

https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/44453/180/

https://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/5208-sgk%E2%80%99n%C4%B1n-19-06-2020-tarihli-ve-2020-21-say%C4%B1l%C4%B1-genelgesiyle-ba%C4%9F-kurlular-4-b-i%C3%A7in-getirilen-yenilik-ve-de%C4%9Fi%C5%9Fiklikler

https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/44452/178/

https://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/5207-sigortal%C4%B1lara-ait-prim-bor%C3%A7lar%C4%B1-hangi-durumlarda-silinmekte-ve-ihya-edilmektedir

https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/44451/178/

https://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/5206-cari-hesap-mahsupla%C5%9Fmas%C4%B1-sonras%C4%B1-bakiye-%C3%B6demesinin-tevsiki

https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/44450/177/