Probleme beim Einloggen

Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

ö z d o ğ r u l a r , 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır Sektöründe ilk ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır

Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: İşe Başlamayan İşçinin İşe Giriş Bildirgesinin İptal Edilmesinde Usul
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: Hizmet Borçlanmaları Aylık Bağlamada Nasıl Değerlendirilir?
2008/Ekim ay başından önce geçen ve bu tarihten sonra Kanunun 41 inci maddesine göre borçlanılan sürelerle bu sürelere ait kazançların 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan (506,1479, 2926, 2925 ve 5434 gibi) ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekiyor.
http://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/2635-hizmet-bor%C3%A7lanmalar%C4%B1-ayl%C4%B1k-ba%C4%9Flamada-nas%C4%B1l-de%C4%9Ferlendirilir
https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/41090/176/
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: Engelli Ve Maluller Nasıl Emekli Olacak?
Engellilerin topluma entegrasyonu için istihdam kotaları var. Ama işverenler yükümlülüklerine tam uymuyor. Bu nedenle engellilere farklı emeklilik koşulları uygulanıyor. Çalışırken malul duruma düşenler için de malullük aylığı var. Ancak ikisi sık sık karıştırılıyor...
http://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/2634-engelli-ve-maluller-nas%C4%B1l-emekli-olacak
https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/41089/176/
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: Akaryakıt Alımlarının Sahte Faturalarla Belgelendirilmesi Ve ÖTV
4760 sayılı ÖTVK 13/2 hükmü uyarınca müteselsil sorumluluk müessesesi getirilmiştir. Somut bir olayda, sahte faturalarla motorin alışlarının belgelendirildiği iddiasıyla 4760 sayılı yasanın 13/2 hükmü uyarınca mükellef adına 2006 yılı için cezalı ÖTV tarhiyatı yapılmıştır.
http://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/2633-akaryak%C4%B1t-al%C4%B1mlar%C4%B1n%C4%B1n-sahte-faturalarla-belgelendirilmesi-ve-%C3%B6tv
https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/41088/178/
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: İşsizlik Maaşında Son 120 Kuralı İle İlgili Bilgilendirme
Bilindiği üzere; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50 nçi maddesinin ikinci fıkrasında işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için “hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak” şartı yer almaktaydı. Buna göre hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde devamsızlık veya hizmet akdinde işten çıkış-işe giriş nedeniyle kesinti bulunması halinde sigortalılar işsizlik Oödeneğinden yararlanamamaktaydı.
http://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/2632-i%C5%9Fsizlik-maa%C5%9F%C4%B1nda-son-120-kural%C4%B1-ile-ilgili-bilgilendirme
https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/41087/180/

Moderatoren

Infos zu den Moderatoren

Über die Gruppe "Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik"

  • Gegründet: 08.01.2010
  • Mitglieder: 1.147
  • Sichtbarkeit: offen
  • Beiträge: 15.701
  • Kommentare: 127
  • Marktplatz-Beiträge: 0