Probleme beim Einloggen

Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

ö z d o ğ r u l a r , 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır Sektöründe ilk ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır

Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kredi Kartı İle Yapılan Satışlara İlişkin; Vergisel Boyut Ve Belge Düzeni
Bilindiği üzere VUK’nun 229. md hükmünde; “fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen vesikadır.” hükmü yer almaktadır.
https://www.ozdogrular.com.tr/component/k2/item/2068-kredi-kart%C4%B1-ile-yap%C4%B1lan-sat%C4%B1%C5%9Flara-ili%C5%9Fkin-vergisel-boyut-ve-belge-d%C3%BCzeni
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 11/10/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[04/177] Sayılı Kararı
6102 sayılı TTK’nın 88’inci maddesi ile 660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasını teminen konuya ilişkin olarak yürürlükte bulunan Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına Yönelik İlke Kararının revize edilmesine karar verilmiştir.
https://www.ozdogrular.com.tr/component/k2/item/2069-kamu-g%C3%B6zetimi,-muhasebe-ve-denetim-standartlar%C4%B1-kurulunun-11-10-2018-tarihli-ve-75935942-050-01-04-04-177-say%C4%B1l%C4%B1-karar%C4%B1
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Çalışanların İnternet Kullanımı Takip Edilebilir
İş sözleşmesi işçi ile işveren arasında kişisel ve hukuki bağımlılık ilişkisi kuran bir sözleşmedir. Bu bağımlılık çalışma hayatında işverenin işçinin davranışlarını birçok yönden kontrol etmesiyle somutlaşmaktadır. Bu kontroller çalışanın kişilik haklarının ihlal edilmesi riskini doğurmaktadır.
https://www.ozdogrular.com.tr/component/k2/item/2070-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n-internet-kullan%C4%B1m%C4%B1-takip-edilebilir
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Şirketlerde Hisse Devirleriyle İlgili Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen İptal Kararı
Söz konusu madde neyi içeriyor? Söz konusu madde hükmü limited şirketlerde müdürlerle ilgili kamu borçlularından sorumluluk konusun düzenlenmektedir. Söz konusu maddede limited şirketlerde kanuni temsilci olarak görev yapan kimselerin ve ortaklarının pay devri yapması konusunda amme borcundan dolayı sorumlulukları düzenlenmektedir.
https://www.ozdogrular.com.tr/component/k2/item/2066-%C5%9Firketlerde-hisse-devirleriyle-ilgili-anayasa-mahkemesi-taraf%C4%B1ndan-verilen-iptal-karar%C4%B1
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilikte Yaşa Takılanlar İle İlgili Flaş Sözler
Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz. Ama siyasette bu yol açıktır. Bilindiği gibi ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatına göre 3 ayrı hususa bakılması gerekiyor.
Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar adıyla yürütülen bir kampanya var. Hatta bunun için bir dernek dahi kurulan bir dernek dahi var.
Dünyanın hiç bir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 48 yaşında emekli olan bir kişi dahi yaklaşık 30 yıl sistemde kalacaktır. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor.
Bu teklifin yıllık maliyeti 750 milyar liraya ulaşıyor. Biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı? Ben bunu milletimize soruyorum.
Ekonomik savaşın verildiği dönemde, bir tarafta fırsatçılar türedi, diğer taraftan da bunlar türedi. Böyle bir şey olamaz, buna adalet, hak denmez.
Ayrıca tüm emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiye veriyoruz. Ülkemizin imkanları arttıkça emeklilerimizin de durumunu iyileştireceğiz.
Emeklilikte yaşa takılanlar kampanyası siyasi bir ranta dönüştürülmemelidir.
Bugün emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kampanya yürütenlerin bir bölümü resmi ya da gayri resmi olarak çalışmaya devam edecektir. Hakikat buyken göz göre göre Sosyal güvenlik sistemimizi yeni bir batağın içine neden sürükleyelim.
Türkiye geçmişte popülist politikalardan çok çekti, gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım.

Moderatoren

Infos zu den Moderatoren

Über die Gruppe "Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik"

  • Gegründet: 08.01.2010
  • Mitglieder: 1.147
  • Sichtbarkeit: offen
  • Beiträge: 15.034
  • Kommentare: 127
  • Marktplatz-Beiträge: 0