Probleme beim Einloggen

Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

ö z d o ğ r u l a r , 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır Sektöründe ilk ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır

Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 2019 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları
VUK ve TTK hükümlerine göre 2019 yılında tutulacak defterlerin açılış ve kapanış onayı hakkında ve Defter Beyan sisteminden tutulacak defterler konusundaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
http://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/2308-2019-y%C4%B1l%C4%B1nda-tutulacak-defterler,-tasdik-zamanlar%C4%B1
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: Vergi Mahkemesinde Mükellefin Açmış Olduğu İptal Davasının Akıbeti
Vergi yargısında (vergi mahkemesinde) dava açılması durumunda davanın kaybedilmesi sonucunda vergi dairesi tarafından (2) nolu vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlenmektedir.(1) Düzenlenen bu (2) nolu vergi ve ceza ihbarnamesi mükellefe elektronik ortamda vergi dairesinde yer alan e-posta adresine yollanmaktadır. (2) nolu ihbarname üzerinde açılan davanın yargı aşaması, dava konusu yapılan vergi ve cezanın türü, matrahı, katı veya oranı ve miktarı belirtilmektedir. Sonuçta da mahkeme kararına göre hesaplanan vergi ve ceza ve ayrıca gecikme faizi ihbarname üstünde ayrı ayrı gösterilmektedir.
http://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/2363-vergi-mahkemesinde-m%C3%BCkellefin-a%C3%A7m%C4%B1%C5%9F-oldu%C4%9Fu-iptal-davas%C4%B1n%C4%B1n-ak%C4%B1beti
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: Kollektif Şirketler Veya Adi Ortaklıklarda Dava Ehliyeti
Uygulamada kollektif şirketler tüzel kişiliğe sahip olsalar da kollektif şirketin ortakları tek tek gelir vergisi mükellefidirler. Kollektif şirket tüzel kişiliği adına muhtasar ve KDV yönünden tek vergi kaydı açılmaktadır. Kolektif şirket tüzel kişiliğinin KDV’si ve muhtasar beyanı tek ortak numaradan vergi dairesine beyan olunmaktadır.(1)
Kolektif şirket adına açılacak davalarda taraf olabilmek için kolektif şirketin ortakları yönünden de taraf ehliyetinin bulunması zorunludur. Örneğin, gelir vergisi ile ilgili bir tarhiyatta, kolektif şirket ortağı adına yapılan tarhiyatta dava ehliyeti her ortak için ayrı ayrı aranmaktadır. KDV veya muhtasar yönünden olası bir cezalı tarhiyatta; kolektif şirket tüzel kişiliği olarak (kolektif şirketin imza sirküleri ile) dava ehliyetinin incelenmesi zorunludur.(2)
http://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/2362-kollektif-%C5%9Firketler-veya-adi-ortakl%C4%B1klarda-dava-ehliyeti
Ozdogrular 50x50 Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik organisiert das folgende Event: 2000 Yılı Sonrası Emekliye İntibak Çalışması Yapılıyor
İntibak düzenlemesi gerçekleşirse maaşlarda 355 liraya varan bir artış olması bekleniyor.
Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor.
http://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/2361-2000-y%C4%B1l%C4%B1-sonras%C4%B1-emekliye-intibak-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1-yap%C4%B1l%C4%B1yor

Moderatoren

Infos zu den Moderatoren

Über die Gruppe "Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik"

  • Gegründet: 08.01.2010
  • Mitglieder: 1.147
  • Sichtbarkeit: offen
  • Beiträge: 15.410
  • Kommentare: 127
  • Marktplatz-Beiträge: 0