Özdoğrular Serbest Muhasebeci Mali MüşavirlikÖzdoğrular Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

1139 members | 19015 posts | Public Group

ö z d o ğ r u l a r , 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır Sektöründe ilk ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır

https://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/6019-2020-y%C4%B1l%C4%B1nda-elde-edilen-kira-gelirlerinin-gmsi-beyan%C4%B1-ve-%C3%B6rnek-uygulamalar

https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/45601/178/

https://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/6014-ihracat-bedellerinin-yurda-getirilmesi,-getirilmemesinde-ceza-durumu

https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/45595/175/

https://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/6016-as%C4%B1l-i%C5%9Fveren-alt-i%C5%9Fveren-ili%C5%9Fkisinin-ge%C3%A7ersizli%C4%9Fi-prim-borcu-ve-para-cezas%C4%B1na-yol-a%C3%A7ar-m%C4%B1

https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/45600/176/

https://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/6018-defter-beyan-duyurusu-bilan%C3%A7o-usul%C3%BCne-ge%C3%A7i%C5%9F-%E2%80%93-i%C5%9Fletme-hesab%C4%B1-esas%C4%B1na-ge%C3%A7i%C5%9F

https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/45599/180/

https://www.ozdogrular.com.tr/v1/component/k2/item/6017-7256-say%C4%B1l%C4%B1-yap%C4%B1land%C4%B1rma-kanunu-kapsam%C4%B1ndaki-bor%C3%A7lar%C4%B1n-%C3%B6denmesine-ili%C5%9Fkin-duyuru

https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/45598/180/