Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 10. Rehva Dünya İklimlendirme Kongresi – Clima 2010, Amerika'dan Japonya’ya uzanan yelpazede 6 kıtadan, 56 farklı ülkeden binin üzerinde ısıtma, soğutma ve iklimlendirme uzmanını 9 – 12 Mayıs 2010 tarihleri arasında, Antalya WOW Hotels – Topkapı ve Kremlin Palace’ta buluşturdu.
Kongrenin açılış töreninde, sırasıyla Clima 2010 Organizasyon Komitesi Başkanı Numan Şahin, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü, REHVA (Federation of European Heating and Air-Conditioning Associations) Başkanı Francis Allard, ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Condinitioning Engineers) Başkanı Gordon Holness, IIR (International Institute of Refrigeration) Başkanı Didier Coulomb ve Clima 2010 Bilim Komitesi Başkanı Ahmet Arısoy konuşma yaptı.
Clima 2010’nun açılış konuk konuşmacısı ise İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör’dü. Katılımcıların ilgiyle dinlediği Şengör, konuşmasında; dünyadaki nüfus artışı ile küresel kirlenme artışının birbirine paralel olarak arttığını, küresel ısınma tehlikesi bu denli büyürken, "sürdürülebilir enerji" kavramının doğru konumlandırılması, enerji kaynağının ne kadarlık bir zaman için geçerli olacağının belirlenmesi ve içeriğinin netleştirilmesi gerektiğinden bahsetti. Şengör, "Nerede olursak olalım enerji kullanımı konusunda duyarlı olmamız gerekiyor. Enerjinin kaynağı ve gerekliliğini doğru anlamak önem taşıyor. Bu nedenle, Akdeniz ülkelerinin bir araya gelerek, enerji kaynakları konusunda birlikte çalışması gerekiyor." diye konuştu.
Dünya ISK sektörü uzmanları Antalya’da buluştu
Ana teması “Binalarda Sürdürülebilir Enerji Kullanımı” olan ve ISK (HVAC) sektöründe dünyanın en önemli kongre faaliyetlerinin başında gelen Clima 2010 – 10. Rehva Dünya İklimlendirme Kongresi, TTMD evsahipliğinde, 830’u resmi kayıtlı olmak üzere refakatçilerle birlikte 1000’in üzerinde uzman katılımcıyla gerçekleştirildi.
09-12 Mayıs tarihleri arasında, Antalya – WOW Hotels Topkapı ve Kremlin Palace’ın 12 farklı salonunda gerçekleştirilen Clima 2010, Rehva Dünya Kongreleri arasında 56 farklı ülkeden 954 bildiri özeti ile en yüksek bildiri başvurusu alan organizasyon konumunda. 453'ü sözlü sunum, 183’ü poster olarak kabul edilen 636 bildirinin yer aldığı kongre kapsamında; teknik oturumların yanı sıra, raporların kitapçık haline getirilerek katılımcılara dağıtıldığı 26 adet atölye çalışması, reHVAClub ISK Sanayicileri Toplantısı ve Rehva üye ülkeleri arasında HVAC projeleri ile ödüllü Öğrenci Yarışması yer aldı.
ISKAV, DOSIDER, İZODER, TTMD ve SODEX'in katkılarıyla düzenlenen ulusal yarışmada Türkiye’yi İstanbul Teknik Üniversitesi ekibi temsil ederken, birinciliği, Hollanda Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’nden Geert Filippini kazandı. Uluslararası Öğrenci Yarışmasına katılan tüm öğrencilere sertifikalarını veren REHVA Eğitim Komisyonu Başkanı Michael Schmidt, organizasyonun başarısından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, geleceğin öğrencilerin elinde olduğunu ve kongre boyunca en çok öğrencilerin yaptıkları sunumlardan keyif aldığını sözlerine ekledi.
Sürdürülebilir bir gelecek için
"Binalarda Sürdürülebilir Enerji Kullanımı" ana temasıyla, tesisat teknolojilerini bütünüyle ele alarak; binalarda enerji tasarrufu, enerji geri kazanımı ve enerji verimliliğini hayata geçirmeye yönelik katkı sağlaması hedefiyle; biliminsanlarına, yapı sektörüne, bina sahiplerine, müşavirlere, mühendislere ve mimarlara, bilimsel veriler ve teknik çözümler konusunda bilgi alışverişinde bulunabildikleri önemli bir platform sağlayan Clima 2010, "Sürdürülebilir bir gelecek için sadece mimar ve mühendislerin değil, bütün disiplinlerin birlikte hareket etmesi" esasına dayanan bütünleşmeyi de sağladı.
Kongreyle ilgili bir değerlendirme yapan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü; TTMD'nin evsahipliğindeki Clima 2010’u Türkiye’de başarıyla gerçekleştirmekten ve dünya uzmanlarını ülkemizde ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade ederek, “Amerikan ASHRAE, Avrupa Tesisat Mühendisleri Dernekleri Konfederasyonu REHVA ile bircok uluslararası kuruluşun desteklediği organizasyonlarımız, Türkiye’de Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin uygulamaya geçtiği şu günlerde, soruların ve sorunların tarşıldığı, birçok konuda yeniliklerin ve bilgi transferinin ciddi anlamda gerçekleştiği, Türkiye’deki biliminsanları, mühendisler, mimarlar ve yatırımcılar için büyük fayda sağlayan önemli bir platform oldu.” dedi.
Kongrenin sürdürülebilir bir gelecek için gerekli bilgi trannsferi ve bütünleşmeyi sağlayarak amacına ulaştığına da değinen Ünlü, tüm sponsor firmalara, organizasyon komitesine ve TTMD çalışanlarına teşekkür etti.
Kongre, 13 Mayıs 2010 tarihinde profesyoneller için önemli bir fırsat sağlayan REHVA & ASHRAE ücretli kursları ardından yapılan kapanış töreniyle sona erdi.
Kongre genelinden özet bilgiler
• Yapı sektörü sürdürülebilir enerji kullanımının merkezindedir. Dünya genelinde yaklaşık kullanılan birincil enerjinin yüze 40’ı binalarda tüketilmektedir. Ayrıca bu enerjiden büyük ölçüde tasarruf yapabilme potansiyeli vardır.
• Mevcut yapı stokunda enerji kullanımının düşürülmesi hızlı sonuç alma açısından ana hedef olmalıdır. Öte yandan yönetmeliklerin kapsamı dışında kalan ve hiç bir yaptırımı olmayan binalar çok büyük bir pay almaktadır. Bu tür binaların oranı ABD bile yüzde 48 oranına ulaşmaktadır. Bu rakama ulaşmak çok önemlidir.
• Simülasyon araçları ve geliştirilen programlar, binaların enerji tüketimlerini değerlendirmede en temel enstrümandır. Ancak şu an için yoğun çalışmalara rağmen kapsamlı ve herkes tarafından kabul edilen bir program bulunmamaktadır.
• Binaların enerji verimliliği arttıkça, özellikle düşük enerjili binalarda, aydınlatma ve havalandırma amacıyla harcanan enerjinin payı ve önemi artmaktadır. Bu yönde yoğun çalışmalar yapılmaktadır.
• Sürdürülebilir binalarda yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi esastır. Bu anlamda en ümit verici teknoloji, güneş enerjisi ve fotovoltaiklerdir, ancak maliyetleri halen çok yüksektir. Maliyet hesaplanırken, toplam maliyetin yaşam süresi boyunca hesaplanması gerektiği için, optimum çözümler bile pahalı kalmaktadır. Bu durumun hükümetler tarafından dikkate alınması gerekir.
• ISK sektörünün geleceği, sistem yaklaşımında olacaktır. Yüksek verimli tekil cihazlardan çok, yüksek verimli sistem çözümlerine gidilmektedir. Bu sistemler aynı zamanda alternatif enerji kaynaklarını da içermektedir.
• Sürdürülebilir çözümlerde de tekil sürdürülebilir binalardan çok, büyük ölçekli sürdürülebilir toplumlar verimli, etkin ve ekonomik çözümler sunmaktadır. Yeni formlar ve yeni sistemlerle sürdürülebilir şehirler veya bölgelere yönelmelidir.
REHVA hakkında
Avrupa Isıtma, Soğutma ve Klima Dernekleri Federasyonu REHVA (Federation of European Heating and Air-Conditioning Associations) tarafından 1975 yılından bu yana üye ülkelerde düzenlenen ve dört gün süren Rehva Dünya Kongreleri, tüm dünyadan 1000’den fazla akademisyen, bilim adamı, mekanik tasarımcı, danışman, müteaahhit, yatırımcı, imalatçı ve bina işletmecisini biraraya getiriyor. Kongrelerde iklimlendirme, havalandırma, ısıtma, enerji, iç hava kalitesi, sıhhi tesisat, mekanik tesisat ve benzeri konularda bilimsel sunuşların yanısıra atölye çalışmaları ve poster sunumlarıyla karşılıklı bilgi alışverişi yapılan bu dev organizasyon, yürütülen çalışmaların sonucunda teknik kitapların yayınlandığı, ISK (HVAC) konusunda dünyanın en önemli kongre faaliyetlerinin başında geliyor.