Το "ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ" ήταν ένα καραβάκι σε τρικυμία και συνεχίζει με τρικυμία, μαθαίνοντας
να αντέχει, αποφεύγοντας κάθε τι που λιμνάζει, όπως ο διάολος το λιβάνι! Τα παραπάνω λόγια
γίνονται εύκολα κατανοητά από ανθρώπους, οι οποίοι αγωνίζονται για κάτι που αγαπούν και
υπηρετούν, κόντρα στο εύκολο και στο μαζικό. Το "Παράδοξον" δουλεύει με παιδιά, με μεγά-
λους, με μη Έλληνες, με Έλληνες, με ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικούς, κάνει έρευνα
συλλέγοντας τραγούδια και ιστορίες, κάνει λάθη, έχει πείσμα και “υπομονή γαϊδουρινή”.
Η φιλοσοφία της πρωτοβουλίας είναι απλή και δύσκολη: Σεμνότητα και ομαδικότητα.
“PARADOXON” ist ein kleines Schiff im Sturm und segelt weiter mit Sturm, lernend das
Aushalten, die Stagnation vermeiden wie der Teufel den Weihrauch!Το
“Paradoxon” arbeitet mit Kindern, mit Erwachsenen, mit „Nichtgriechen“, mit Griechen,
mit Profimusikern und Amateuren, macht Feldforschung durch das Sammeln von Lieder und
Geschichten, macht Fehler, hat den Trotz und die Geduld des Esels. Die Philosophie der
Initiative ist einfach aber schwierig: Bescheidenheit und Gemeinschaftlichkeit.
Βασική δραστηριότητα και μουσική έκφραση της πρωτοβουλίας είναι το σχήμα „Paradoxon”
Klangorchester. To μουσικό αυτό Projekt, έχει σαν μούσα και κυρίως πρόγραμμα την πλουσιότερη
μουσική παράδοση (πιστεύω) του κόσμου! Τραγούδια δηλαδή της μουσικής παράδοσης της υπαί-
θρου, τα ονομαζόμενα „δημοτικά“ και τραγούδια της μουσικής παράδοσης των αστικών κέντρων,
τα ονομαζόμενα „λαϊκά“ και „ρεμπέτικα“. Παρουσιάζει επίσης τραγούδια, τα οποία βασίζονται
σε δικούς μου στίχους και μουσική.
Grundaktivität und musikalischer Ausdruck der Initiative ist die Formation "Paradoxon"
Klangorchester. Dieses musikalische Projekt hat als Muse und Hauptprogramm die (so glaube
ich) reichste Musiktradition der Welt! Lieder der ländlichen Tradition Griechenlands die
sogenannten “dimotika”, Lieder der städtischen Musiktradition, die sogenannten “laika” und
“rebetika” sowie einige, eigene Kompositionen.
Ένα άλλο σημαντικό Projekt της Πρωτοβουλίας „Παράδοξον“ είναι το„Rempetiko“ Session.
Μουσικές συναντήσεις στην πόλη του Μπόχουμ με σημείο αναφοράς το ρεμπέτικο και γενικότε-
ρα το Ελληνικό τραγούδι. Όσοι τραγουδούν επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά από μεράκι, όσοι παί-
ζουν ή μαθαίνουν ένα όργανο και όσοι ακούνε ευχάριστα την Ελληνική μουσική, συναντιούνται
και με μικρή συμμετοχή στα έξοδα, τρώνε, πίνουν, τραγουδούν και γλεντούν παρέα. Από το 2003
μέχρι σήμερα, έχουν οργανωθεί 43 συναντήσεις, χωρίς να υπολογίζονται οι πολλές ανεπίσημες, οι
οποίες έλαβαν χώρα στα πέριξ του πανεπιστημίου της πόλης του Μπόχουμ την περίοδο 1993-2002.
Ein weiteres wichtiges Projekt der Initiative "Paradoxon" ist "Rempetiko" Session:
musikalische Begegnungen, vornehmlich mit griechischer Musik. Diejenigen, die professionell
oder aus Leidenschaft singen oder ein Instrument spielen, und diejenigen, die gerne griechische
Musik hören, treffen sich, essen, trinken, singen und tauschen sich aus.
Seit dem Jahr 2003 wurden 43 Sessions organisiert, ungezählt sind die vielen informellen
Sessions rund um die Universität der Stadt Bochum im Zeitraum 1993-2002.
Η σχολική ορχήστρα „Klangorchester Arnoldschule“ είναι επίσης ένα ακόμα σημαντικό Projekt
της Πρωτοβουλίας „Παράδοξον“ και την απαρτίζουν 38 μαθητές και μαθήτριες της 2ας, 3ης και
4ης τάξης του ομώνυμου δημοτικού σχολείου. Το πρόγραμμά της αποτελείται κυρίως από τραγού-
δια, τα οποία έχω γράψει αποκλειστικά γι αυτήν. Η θεματολογία έχει να κάνει με τα ίδια τα παιδιά,
το σχολείο, το ουράνιο τόξο, την περιοχή μας και τα προβλήματά της και οι στίχοι είναι γραμμένοι
στη γερμανική γλώσσα. Η σχολική ορχήστρα „Klangorchester Arnoldschule“ έχει ήδη αρκετές πα-
ραστάσεις στο ενεργητικό της ενώ συμμετέχει με πολλές πιθανότητες διάκρισης στον παγγερμανι-
κό, πολιτιστικό διαγωνισμό „Παιδιά στον Όλυμπο!“ / „Kinder zum Olymp!“
Das Schulorchester "Klangorchester Arnoldschule" ist auch ein weiteres wichtiges Projekt
der Initiative "Paradoxon". Am Projekt nehmen 38 Schüler der 2., 3. und 4. Klassen der
gleichnamigen Grundschule teil . Das Programm besteht hauptsächlich aus Liedern, welche
exklusiv für das Schulorchester geschrieben wurden. Die Thematik der Lieder hat mit den
Kindern selbst zu tun, der Schule, dem Regenbogen, unserer Region und ihren Problemen.
Die Texte sind in deutsch verfasst als gemeinsame Ausdrucksmöglichkeit von Kinder mit
unterschiedlichem Migrationshintergrund.
Das "Klangorchester Arnoldschule" hat bereits mehrere erfolgreiche Konzerte gegeben und ist
auch im Kulturjahr 2010 auf vielen Bühnen des Ruhrgebiets unterwegs. Das Schulprojekt
nimmt auch teil am landesweiten Wettbewerb "Kinder zum Olymp!" mit guten Aussichten
auf einen Finalplatz.
Das Schulorchester "Klangorchester Arnoldschule" ist auch ein weiteres wichtiges Projekt
der Initiative "Paradoxon". Am Projekt nehmen 38 Schüler der 2., 3. und 4. Klassen der
gleichnamigen Grundschule teil . Das Programm besteht hauptsächlich aus Liedern, welche
exklusiv für das Schulorchester geschrieben wurden. Die Thematik der Lieder hat mit den
Kindern selbst zu tun, der Schule, dem Regenbogen, unserer Region und ihren Problemen.
Die Texte sind in deutsch verfasst als gemeinsame Ausdrucksmöglichkeit von Kinder mit
unterschiedlichem Migrationshintergrund.
Das "Klangorchester Arnoldschule" hat bereits mehrere erfolgreiche Konzerte gegeben und ist
auch im Kulturjahr 2010 auf vielen Bühnen des Ruhrgebiets unterwegs. Das Schulprojekt
nimmt auch teil am landesweiten Wettbewerb "Kinder zum Olymp!" mit guten Aussichten
auf einen Finalplatz.
Πολύ σημαντική είναι και η έρευνα για τους Έλληνες του Görlitz την περίοδο 1917-1919 και τις
ηχογραφήσεις „Ελληνικού ενδιαφέροντος“. Στη πρώτη εργασία με τον τίτλο „Μιά ματιά στο πα-
ρελθόν, μιά συμβουλή για το μέλλον“, στηρίχτηκε το ντοκυμαντέρ „Görlitz, die Griechen und die
geheime Kommission“ - (διεθνής τίτλος „Το θαύμα του Görlitz“). Για την δεύτερη εργασία με
εργασιακό τίτλο „Κάτω ο Πόλεμος“ , η έρευνα συνεχίζεται (2003-2010) και τα αποτελέσματα
δημοσιεύονται στο “Παραμύθι” της ιστοσελίδας μου. Το υλικό που έχει συγκεντρωθεί είναι μονα-
δικό, αξίζει κάποιος να διαβάσει την εργασία και να ενημερωθεί για την σχεδόν άγνωστη αυτή
περίοδο της Ελληνογερμανικής και κατ΄ επέκτασην Ευρωπαϊκής ιστορίας μας.
Ein weiteres, langjähriges Projekt ist die Forschung zu den Griechen von Görlitz im Zeitraum
1917-1919 und den Tonaufnahmen aus dieser Zeit. Die erste Forschungsarbeit mit dem Titel
"Ein Blick in die Vergangenheit, ein Rat für die Zukunft " ist die wissenschaftliche Basis für
den Dokumentarfilm " Görlitz, die Griechen und die Geheime Kommission” / (Internationaler
Titel) " Das Wunder von Görlitz ". Mit der zweiten Forschungsarbeit , Arbeitstitel "Nieder
mit dem Krieg", geht die Suche zum Thema “Görlitzer Griechen” weiter. Die Ergebnisse sind
auf meiner Webseite veröffentlicht. Das historische Material ist einzigartig und verdient unsere
Aufmerksamkeit, da es Informationen bietet über diesen, nahezu unbekannten Zeitraum der
griechisch-deutschen und im Weiteren der europäischen Geschichte.
Όλες αυτές οι δραστηριότητες, συναντιούνται, επικοινωνούν , συνδιάζονται σαν ψηφίδες ενός
πολιτιστικού μωσαϊκού και στηρίζουν ένα μεγαλύτερο Projekt, το οποίο ονομάζεται „Από τον
τόπο μου στο σπίτι μου“ / “Von Daheim nach Hause“ και συνοδεύεται από την προτροπή „Σοβαροί
και ήρεμοι“.
All diese Aktivitäten treffen sich, kommunizieren miteinander und endlich fügen sie sich
wie kleine Steine in das große Kultur-Mosaik " Von Daheim Nach Hause ".
Κωνσταντίνος Ανδρικόπουλος - Konstantinos Andrikopoulos
http://www.paradoxon.gr
http://www.paradoxon-klangorchester.de