“Liderlik bir yaşam felsefesidir, icra kurulu başkanları, yöneticiler büyük liderler olabilecekleri gibi, yardımsever öğretmenler, bilim adamları, şefkatli anneler de büyük liderler olabilir. Liderlerin alanı ‘gelecek’tir. Liderlerin eşsiz mirası, zaman içinde ayakta kalan saygın kuruluşlardır. Her zaman olduğu gibi, ya iyi yapmayı ya da hiç yapmamayı bilmek gerekir.
Lider ardından gelenlere saygılı olmalı, tevazuyu hiçbir zaman elden bırakmamalı, kendisine inananları yanlış yola sürükleyeceği zaman orada durmalı, liderliği başkasına bırakmalı...
Kendine tapan, zirvedeki yerini sürdürmek için diktatörlüğe, yalana, haksızlığa başvuran adamdan lider olmaz.. Olur da o liderden kimseye fayda gelmez, zarar gelir...