PR AJANSLARI NE İŞ YAPAR?

PR AJANSLARI NE YAPAR

Değerli firma sahileri;

Markalaşma sürecinin sıkıntılarını minimize etmek için tanıtım ve pazarlama sektöründe bir kaynaşma olmuştur. Daha önceleri Reklam ve Halkla ilişkiler birbirinden bağımsız çalışırken şu anda PR adı altında komple bir karma iletişim söz konusudur. İşte PR Ajansları müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda, doğru algılanmalarını sağlamak için stratejik danışmanlık yaparlar.

PR (PUBLIC RELATIONS) NEDİR?

PR, görüş ve davranışları etkileyerek, kurum kimliği üzerine bir anlayış yaratan ve algılamaya sahip çıkan bir ilişkiler silsilesi olarak tanımlanabilir.

PR, ilişkiler inşa eder. Bugün teknolojinin sayesinde enformasyon akışı son derece hızlıdır. Bu süratli enformasyon yayılışı içinde PR tüm iletişim unsurlarıyla işbirliği yapar.

Reklam, doğrudan pazarlama, sponsorluk, kurumsal kimlik, ambalaj, sergi, ağızdan ağza pazarlama, …Entegre iletişim yaklaşımında sağlanacak başarılı karma mesajların belirsizliğini ortadan kaldırırken, sürekliliği sağlayarak gereksiz harcama ve tekrarları da asgariye indirir.

Bir markanın hem içinden bir çalışan, hem de dışarıdan objektif bir göz olarak çalışır. Markanın tüketicisi ile başarılı iletişim kurması için gerekli olan alt zemini oluşturur ve geliştirir.

PR’cının ne kadar çok, yoğun ve karışık bir işi var değil mi? :-)

MARKA İLETİŞİMİ

İletişim olmadan ve iletişim tekniklerini bilmeden bir marka yaratmak imkânsızdır.

İletişim kanallarının çok çeşitli olduğu günümüzde, farklılık yaratma özellikle iletişim kanallarını etkin kullanma veya kendi iletişim kanallarını oluşturma ile gerçekleştirme yöntemini benimsemiştir. Farklı iletişim ise pazarda bulunmayan, tanınmayan ya da az sayıda ve düşük verimlilikte kullanılan “yeni” iletişim kanalların aktif ve etkin kullanımı ile doğrudan ilgilidir.

REKLÂM ve MARKA İLETİŞİMİ

Marka imajını ve marka dikkat çekiciliğini geliştirme, reklâm çalışmalarının bir ürünüdür ve pazarlamacıların repertuarında hem reklâm öğretileri hem de reklâmcılığa has davranışların bulunması gerekir.

Pazarlamacılar ve reklâmcılar marka imajını kuvvetlendirmek ya da inşa etmek için aşağıda sıralanacak hayati öneme sahip reklâm süreçlerini öğrenmek durumundadır. PR Ajansları tüm bunların öğrenilmesi, benimsenmesi ve kullanılması konusunda pazarlama departmanına sağladığı rapor ve eğitimlerle koordinasyon sağlar.

1- Markanın tüketici nezdinde yarattığı değerin bilinmesi

2- Tüketiciye hoş görünen; tüketiciye hitap eden, cazip, çekici ve tüketici için sunduğu hizmet kalitesi itibariyle tek olan bir marka imajının geliştirilmesi.

3- Markanın geliştirilen imajına kuvvet veren ya da ikna edici bir iletişimi kuracak reklam çalışmalarının geliştirilmesi.

4- Marka ile ilgili aktiviteleri geliştirmede, reklâm teorilerinin öneminin asla unutulmaması ve marka algılamasını etkileyen reklâm çalışmalarına önem verilmesi.

5- Geliştirilen reklâm çalışmalarının, tüketiciye kendini zorla kabul ettiren bir özelliğe sahip olması.

6- İyi ve kalıcı bir marka yaratmak için, iyi reklâm çalışmalarının geliştirilmesi