XING member directory

More than 12 million people are already using XING to manage their business contacts. Browse through the member directory to see who you know!

You will find even more profiles if you register on XING now for free!

Sign up for free
Entry 1 - 15 of 15
YIN YIN
There are 12 YIN on XING who don't have a public profile.
Register for free now and view this profile!
YIN ARTHUR YIN ARTHUR
CEO
BEIJING, China
YIN DANA YIN DANA
EXPORT MANAGER
JINAN, China
YIN Dora YIN Dora
Senior Training Officer
510300, Hong Kong, Hong Kong
YIN Jim YIN Jim
经理
122000, 朝阳市, China
YIN Jun YIN Jun
directeur
Suzhou, China
KHIN SUU YIN KHIN SUU YIN
System Analyst/Application Analyst
Singapore, Singapore
YIN Kelvin YIN Kelvin
Sales Manager
北京, China
YIN LAN YIN LAN
副局长
shanghai, China
Nan YIN Nan YIN
Senior Internal Auditor
100738, Beijing, China
ROCK YIN ROCK YIN
Export sales
shanghai, China
Xiaolu YIN Xiaolu YIN
Purchasing Assistant, Chinese Market Coordinator
Lancaster, United Kingdom
YIN Yvette YIN Yvette
Investment Manager
12165, Berlin, Germany
YIN ZHANFU YIN ZHANFU
YIZAOZUGUAN
843011, AKS, China
YIN ZHEFENG Dr. YIN ZHEFENG Dr.
工程系
150000, 哈尔滨, Central African Republic
YIN ZHICHENG YIN ZHICHENG
engineer
518038, 深圳, China
  • 1
Search directory