Mali Müşavirler

Mali Müşavirler

Posts 1-6 of 6
 • User photo
  Emrah Arıcı
  The company name is only visible to registered members.
  02 Oct 2007, 11:05 pm
  STOPAJ
  ARKADASLAR
  STOPAJ UYGULAMALARI HAKKINDA MEVCUT EGITICI DOKUMANLARINIZ VAR ISE
  emraharici@hotmail.com adresine göndermenizi RİCA EDİYORUM
  İYİ ÇALIŞMALAR
 • User photo
  Feride Nihal Tunçsiper
  The company name is only visible to registered members.
  02 Oct 2007, 11:16 pm
  Ynt: STOPAJ
  istediğiniz tam olarak nedir ? çok kapsamlı bir konuda :(
 • User photo
  Emrah Arıcı
  The company name is only visible to registered members.
  02 Oct 2007, 11:21 pm
  Ynt: STOPAJ
  SAYIN Nihal Tunçsiper
  YABANCI FATURALARDA STOPAJ UYGULAMALARI
  HESAPLAMALARDAKI KRITERLER VE ORANLAR
  BUNUN ILE ILGILI DOKUMAN YADA KAYNAK
  ILGILENIZ ICIN TESEKKURLER
 • User photo
  Feride Nihal Tunçsiper
  The company name is only visible to registered members.
  02 Oct 2007, 11:38 pm
  Ynt: STOPAJ
  Yabancılar için stopaj sıfıra indirildi

  Yabancı yatırımcıların finansal araçlardan Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlara uygulanan stopajın
  sıfırlanmasını öngören kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  Yerli yatırımcıda ise bu oran yüzde 10'a inerken, Bakanlar
  Kuruluna artırıp azaltma konusunda yetki verildi.Yeni düzenleme öncesi, yerli-yabancı yatırımcılar için
  yüzde 15'lik stopaj uygulaması söz konusu idi.Kanuna göre, yurtdışı yerleşiklerin (yabancılar) finansal
  araçlardan, Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlara uygulanacak stopaj oranı sıfıra indirildi.

  Böylece

  bu yatırımcılara stopaj uygulanmayacağı için bunlar açısından beyanname verilmesi de söz konusu
  olmayacak.

  Stopaj sisteminin dışındaki ''Eurobondlarda'' bu uygulama aynen devam edecek. Ayrıca yurtdışında
  yerleşik yatırımcılar bakımından
  ''Eurobondların'' yurtiçinde yerleşik yatırımcılara satılmasından elde edilen kazançlar için beyanname
  verilmeyecek.

  YERLİ YATIRIMCIDA BAKANLAR KURULUNA YETKİ

  Yurtiçinde yerleşik yatırımcılar bakımından da, stopaj oranının düzenlenmesinde Bakanlar Kuruluna
  yetki verildi.

  Bu yetki çerçevesinde stopaj oranı yerli yatırımcıda, devlet iç borçlanma senetleri, özel sektör tarafından
  ihraç edilen borçlanma senetleri ile hisse senetlerinden elde edilen gelirler için yüzde 10 olarak
  uygulanacak.

  Bakanlar Kurulu, yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden elde edilen kazançlar
  için fonun portföy yapısına göre, ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya yüzde 15'e kadar artırmaya yetkili
  olacak.

  Hisse senetlerindeki uygulamaya paralel, portföyünün en az yüzde 51'i İMKB'de işlem gören hisse
  senetlerinden oluşan fonların katılma belgelerinde, bir yıldan daha fazla süreyle elde tutulanlara stopaj
  uygulanmayacak.

  MEVDUAT VE REPODA YÜZDE 15'LİK STOPAJA DEVAM

  Bu arada mevduat ve repoda, eskiden olduğu gibi stopaj uygulaması yüzde 15 olarak devam edecek.
  Yatırım fonlarının repo gelirlerine ise
  stopaj uygulanmayacak.

  Gerçek kişiler hariç, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlar, 2006 yılı için
  stopaj kapsamı dışında bulunmakta iken, bu uygulama sürekli hale getirilecek.

  Kanunun, Hazine tarafından yurtdışında ihraç edilen menkul kıymetlerle ilgili hükümleri 1 Ekim
  2006'da, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
 • User photo
  Feride Nihal Tunçsiper
  The company name is only visible to registered members.
  02 Oct 2007, 11:39 pm
  Ynt: STOPAJ
  Bu hafta yurtdışından gelecek hizmet faturaları konusunda başlıklar itibariyle hatırlatmalar yapacağım.

  1. Stopaj yapılacak mı?

  Yurtdışından alınacak danışmanlık vb. serbest meslek mahiyetindeki hizmetler kural olarak Türkiye de
  sorumlu sıfatıyla (SS) stopaj uygulamasına tabidir.

  Yurtdışına bu kabil ödemeleri yapanların bu ödemelerin brüt tutarları üzerinden KVK'nın 30. maddesi
  çerçevesinde BKK ile belirlenmiş oranlarda stopaj yapmaları ve ertesi ay muhtasar beyanname ile
  beyan etmeleri gerekmektedir.

  Ancak ödeme yapılan şirket Türkiye'nin Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması (ÇVÖA) akdettiği (şu an
  64 anlaşma var) bir ülke mukimi ise, anlaşma şartları dikkate alınarak stopaj yapılmayabilir.

  Genel olarak anlaşmalarda,

  a. Hizmet yurtdışından Türkiye ye gelinmeksizin verilmişse stopaj yapılmayacağı,

  b. Hizmet Türkiye'ye de gelinerek yapılıyorsa bir yılda (veya bazı anlaşmalardaki ifade ile birbirini izleyen
  12 aylık dönemde) Türkiye de hizmet için geçen zamanların 183 günü aşması gerektiği ifade
  edilmektedir.

  Başlangıçta Mali İdare verdiği yazılı görüşlerde Türkiye'deki şirketlerin ÇVÖA'ları bir yana bırakarak,
  yurtdışındaki şirketlere bu türden ödemeler yaparken stopaj yapmaları gerektiğini, daha sonra
  yurtdışında mukim şirketin ikili anlaşma hükümlerine uygun durumda olduğunu belgeleyerek
  kendisinden kesilen tutarı iade alabileceğini belirtti.

  Daha sonra idare yine yazılı görüşlerinde eğer ödeme Türkiye'nin ÇVÖA'sı olan bir ülke mukimine
  yapılıyor ve baştan ÇVÇA'da belirtilen şartlara uyulacağı belli ise stopaj yapılmayabileceği noktasına
  geldi.

  Geçen sene verilen bir görüşte tekrar ilk verilen görüşteki gibi bir pozisyon alındığını gördük (Gelin de
  çift kollu müşavir olmayın).

  Uygulama eğer baştan ÇVÖA anlaşmasının şartları varsa stopaj yapmama şeklinde genellik
  kazanmış vaziyette. Ki biz de aşağıdaki konulara da dikkat edilmesi kaydıyla başlangıçta stopaj
  yapılmamasını tavsiye ediyoruz.

  2. Mukimlik belgesi almalı mıyım?

  Ödeme yaptığınız taraf ÇVÖA yapılan bir ülke mukimi olduğunu iddia ediyor ve anlaşma şartlarının
  varlığından hareketle stopaj yapmayacaksanız, karşı taraftan ilgili vergi idaresinden alınmış bir
  mukimlik belgesi isteyin. Bazen fatura adresleri yanıltıcı olabiliyor. Düşük vergili (Türkiye ile ÇVÖA'sı
  olmayan) ülkelerde kurulu kimi şirketler diğer ülkelerdeki irtibat adreslerini faturaları üzerine yazarak
  farklı algılamalara yol açabiliyorlar.

  3. Taahhüt belgesi almalı mıyım?

  Şayet yabancı şirket şirketinize veya başka şirketlere Türkiye'ye gelerek iş yapmadığı veya gelse bile bir
  yılda 183 günü aşmadığı, dolayısıyla ÇVÖA şartlarını taşıdığı ve kendisinden stopaj yapılmaması
  gerektiği iddiasında ise, stopaj uygulamayacağınız yabancı şirketten bu durumu teyit eden bir
  taahhütname almanızı tavsiye ederiz.

  Çünkü aksi bir tespitte vergi idaresi sizi sorumlu tutacaktır.

  Bu taahhütte her ne sebeple olursa olsun, yapılacak ödeme nedeniyle stopaja dönük bir sorun çıkarsa
  vergi, ceza ve faiziyle rücu edileceği, gerekli her türlü dökümanın yabancı şirketçe sağlanacağı
  belirtilmelidir.

  4. Stopajı brüt mü netten mi hesaplayacağız?

  Stopaj hesaplanması gerekiyor ve ödeme net tutar üzerinden yapılıyorsa, stopajın brütleştirme sonrası
  hesaplanması gerekmektedir.

  5. Anlaşmalarda nelere dikkat etmeliyiz?

  Yabancılar hizmet anlaşmalarında genel olarak, şayet yapılan ödeme vergiye tabi ise vergilerin
  Türkiye'de ödemeyi yapan şirketçe karşılanacağını belirtirler. Sözleşmelerdeki bu tür hükümlere karşı
  çıkın.

  Ödemeyi brüt olarak tarif ettirme gayreti içinde olun. Normalde Türkiye'de ödenen vergi diğer ülkede
  hesaplanan vergiden indirilebilmektedir.

  6. 183 gün hesabı nasıl yapılıyor?

  183 gün hesabı Mali İdare'nin verdiği bir kısım yazılı görüşlerde adam/gün hesabıyla yapılıyor. Diğer bir
  ifade ile bir günde yabancı şirketten Türkiye'de kaç kişi varsa hepsi ayrı ayrı gün hesabında dikkate
  alınıyor. İki kişi varsa iki gün sayılıyor.

  Bu görüşe katılabilmek mümkün değil. Tüzel kişilik tektir. Tüzel kişiliği temsilen kaç kişi Türkiye'ye
  gelirse gelsin hepsi aynı tek (tüzel) kişiyi temsil etmektedir.

  Sizin dışınızda aynı şirketin başka projeleri de varsa hepsi 183 gün hesabında dikkate alınmaktadır.

  Gelen gidenleri, tarihlerini, pasaport kopyalarını dosyalamakta fayda var.

  7. Fatura dışında ne gibi belgeler olmalı?

  Yurtdışından alınan hizmet, ilişkisiz şirketten ise sorun yok. Ancak ilişkili şirketlerden ise fatura yanında
  verilen hizmeti, hizmetin değerini ortaya koyacak her türlü belgenin muhafazası yararlı olacaktır.

  Rakam arttıkça belgeleme hacminin de artmasında fayda vardır.

  Her türlü yazışma, rapor, öneri, tenkit vb. her şeyi saklamak gerekir.

  8. KDV matrahı ne olacak?

  Stopajın matrahı (brüt tutar) aynı zamanda sorumlu sıfatıyla yapılacak KDV beyanının da matrahı
  olacaktır. SS, KDV, ÇVÖA olsun olmasın, stopaj yapılsın yapılmasın her halükarda uygulanacaktır.

  9. Örtülü sermaye ile ilişkisi nedir?

  Hizmetle ilgili de olsa şayet ilişkili şirketden aldığınız hizmetin bedelini ödemezseniz veya ticari
  teamüllerin ötesinde bu borcu taşırsanız, bu borcunuz örtülü sermaye hesabında dikkate alınabilir.
  Varsa kur farkları ve vade farkı/faiz vb. ilave ödemeler gider olarak dikkate alınamaz.

  10. Transfer fiyatlaması açısından ne yapmalı?

  Yurtdışından hizmet aldığınız şirket ilişkili şirketse transfer fiyatlaması (eski adı ile; nam-ı diğer örtülü
  kazanç dağıtımı) hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir.

  Hizmetin bedelinin piyasa fiyatlarına uygun olduğunu ortaya koyabilecek her türlü belgenin muhafazası
  ve piyasaya uygunluğunun araştırılması ve alınan hizmetin varlığını ortaya koyacak belgelerin
  saklanması gerekmektedir.

  11. İşin gümrük boyutu ne olacak?

  Yurtdışından gelen fatura daha önce ithal edilen bir malla ilgili ve bu malın maliyetini artırıcı mahiyette
  ise, ithalat sırasında beyan edilip edilmediği, bu tutarın da ithalat değerinin tespitinde dahil edilip
  edilmediği sorgulanabilecektir.

  12. Ödeme serbest bölgeden yapılıyorsa ne olacak?

  Ödemenin serbest bölgeden yapılıyor olması stopaj yükümlülüğünü kaldırmamaktadır.

  13. Kur farkları (stopaj ve KDV için) ne olacak?

  Mali İdare verdiği bazı görüşlerde (ki aksi görüşler ve incelemelerde yapılan tenkitler de var/gelin de tek
  kollu kalın) ÇVÖA olan ülke mukimlerine yapılan ödemelerde kayıt ile ödeme dönemi arasında oluşan
  kur farkları için ayrıca SS stopaj beyan edilmeyeceğine ilişkin görüşler vermiştir. Bu konuda biz de aynı
  görüşte olmakla birlikte görüş alınarak işlem tesisini tavsiye ediyoruz.

  Ancak Mali İdare KDV konusunda herhalde SS KDV uygulanacağı görüşündedir.

  14. Ödeme ithalat veya ihracat komisyonu ise ne olacak?

  Yurtdışına ihracat komisyonu ödemesi yapılıyorsa SS KDV hesaplanması ve SS stopaj yapılması
  gerekmemektedir.

  15. Türkçe'ye tercüme gerekiyor mu?

  Yurtdışından gelen faturanın Türkçe'ye tercümesi gerekmiyor.

  Ancak incelemeler sırasında gerek görüldüğünde tercüme zorunluluğu doğabilecektir.

  16. Debit/credit note kabul edebilir miyiz?

  Alacaklandırma notu (credit note) sizin yurtdışına olan borcunuzu azaltması, ilave bir indirim almanız
  anlamına gelecektir.

  Mali İdare verdiği bir kısım yazılı görüşlerde credit note kabulünün mümkün olacağını ifade etmiştir.

  Borçlandırma notu (debit note) sizin yurtdışına olan borcunuzu artıran ilave fatura anlamına gelen bir
  belgedir. Şayet gerekli, faturada olması gereken tüm bilgileri taşıyorsa, yabancı bir ülkede Vergi Usul
  Kanunu'na uyma zorunluluğu getirilemeyeceğinden, kendi ülke mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş
  bu tür belgelerin kabulü gerekmektedir.  Kaynak: Dünya Gazetesi
 • User photo
  Feride Nihal Tunçsiper
  The company name is only visible to registered members.
  02 Oct 2007, 11:40 pm
  Ynt: STOPAJ
  Konu :HİZMET İTHALİNDE KDV VE STOPAJ SORUMLULUĞU UYGULAMASI İLE İLGİLİ
  AÇIKLAMALAR;

  1.MAL İTHALİ VE HİZMET İTHALİ :

  Bilindiği üzere Türkiye dışında mukim kişi ve kuruluşlardan;

  -Mal satın alınması veya
  -Hizmet temini
  mümkündür.

  1.1. Mal İthali :

  Yurtdışından mal satın alındığında, alıma konu mal Türkiye’ye getirilmekte ve ithal işlemine tabi
  olmaktadır. Mal ithali olarak tanımlanan bu işlemle ilgili gümrük vergisi, KDV ve diğer malî
  mükellefiyetler, gümrük beyannamesi düzenlenmek suretiyle ve gümrük mevzuatı uyarınca
  ödenmektedir. İthale konu malın maliyeti; alış bedelinin fiilî ithal tarihindeki YTL karşılığı, ayrıca
  ödenmişse nakliyesi (iç nakliye dahil), sigorta primi, KDV haricindeki gümrük vergileri vesair ithal
  masrafları toplamından ibaret olmakta, indirim hakkı varsa ithalde ödenen KDV indirilmektedir.

  Türkiye’ye mal satan yurtdışındaki ihracatçının bu ihracattan kazandığı para, Türkiye’de kazanılmış para
  sayılmadığı için Türkiye’de herhangi bir vergilendirmeye veya stopaja konu edilmemekte, ayrıca yurt
  dışından getirilen malın KDV sinin gümrük idaresine ödenmesi nedeniyle sorumlu sıfatıyla KDV
  ödenmesi de söz konusu olmamaktadır.

  1.2. Hizmet İthali :

  Türkiye’de mukim kişi ve kuruluşlar, yurtdışından mal ithal edebildikleri gibi hizmet de ithal edebilirler.

  Hizmet ithalinden maksat;

  -yurtdışında yerleşik kişi veya kuruluşun Türkiye’ye gelerek veya elemanlarını göndererek
  burada bir hizmeti icra etmesi veya

  -hizmet yurtdışında yapılmakla beraber, bu hizmetten Türkiye’de yararlanılmasıdır.

  Örnek vermek gerekirse, yurtdışından borç para alınması, yabancı firmalara nakliye yaptırılması,
  Türkiye’deki bir proje ile ilgili olarak yurtdışından mühendislik veya montaj hizmeti alınması,
  yurtdışından know-how, marka kullanım hakkı yahut sigorta, eğitim, sağlık, danışmanlık, haberleşme,
  yazılım hizmeti alınması, yurtdışında fason iş, tamir, bakım yaptırılması, mal veya personel kiralanması
  gibi hizmetlerden Türkiye’de yararlanılmışsa hizmet ithal edilmiş sayılmaktadır.

  Yurtdışında yerleşik kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, gümrükleme işlemine tabi olmayıp, hizmeti
  alan Türkiye mukimine

  - KDV sorumluluğu ve
  - Stopaj yapma gereği

  şeklinde, iki açıdan malî mükellefiyet getirebilmektedir.

  2.HİZMET İTHALİNDE KDV SORUMLULUĞU (KDV Kanunu Md:9) :

  KDV Kanunu’nun 9 uncu maddesi, yurtdışından hizmet ithal edildiğinde (Şayet bu hizmet KDV nin
  konusuna giriyorsa ve KDV den istisna edilmemişse), hizmeti ithal eden tarafından hizmet bedeli
  üzerinden KDV hesaplanmasını, bu KDV nin 2 no.lu KDV Beyannamesinde beyan edilip ödenmesini
  öngörmektedir.

  KDV sorumlusunun vergi mükellefi olması gerekmemekte, KDV ye tabi hizmet ithalini yapan kim
  olursa olsun, KDV sorumlusu konumuna gelmektedir.

  Hizmeti ithal edenin KDV indirim hakkı varsa, sorumlu sıfatıyla beyan edeceği bu KDV tutarını indirim
  konusu yapacaktır.

  ÖRNEK :

  Türkiye’de yapılacak özellikli bir binanın projesi bir Alman şirketine çizdirilmiştir. Proje çizimi
  Almanya’da yapılmış, çizilen proje ve Almanya’da düzenlenen faturası Türkiye’ye gönderilmiştir. Fatura
  tutarının 400.000 EURO, hizmet faturasının tebellüğ edildiği tarihteki EURO kurunun 1,5 YTL olduğunu
  varsayarsak yapılacak yevmiye maddesi şöyledir.


  .. /..


  258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

  600.000 YTL
  258-1 …................. Binası İnşaatı
  191 İNDİRİLECEK KDV108.000 YTL

  320 SATICILAR HESABI 600.000 YTL
  320-1 Alman …… Firması (400.000 EURO)
  360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 108.000 YTL
  360-1 Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV

  .. /..


  NOT : Yukarıdaki örnekte Türkiye – Almanya vergi anlaşması stopajı önlemiştir. Vergi anlaşmalarının
  yurtdışından alınan hizmetlere ilişkin stopajı önleme veya oranını sınırlama etkisi aşağıda, ayrıca
  açıklanmıştır.


  Yurtdışından alınan hizmetlerde KDV sorumluluğu doğmaması için ;

  -Ya bu hizmet, KDV’nin konusuna girmeyen bir hizmet olmalıdır,

  -Ya bu hizmet, Türkiye’ye ithal edilmemiş (Türkiye’de icra edilmemiş ve Türkiye’de
  faydalanılmamış) bir hizmet olmalıdır,

  -Ya da, ithal edilen hizmet, KDV istisnasına konu bir hizmet olmalıdır.

  Yurtdışından alınan ve bu üç şartın sağlanamadığı tüm hizmetler, KDV sorumluluğu gerektirir. Hizmeti
  yapanın mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında vergi anlaşması bulunması, vergi anlaşmalarının
  KDV’yi kapsamaması sebebiyle, KDV sorumluluğunu etkilemez.

  Örneklerle ifade etmek gerekirse, bir şirketin iş için yurtdışına seyahate giden elemanının, gittiği
  ülkede otelde konaklaması, aldığı otel faturasının Türkiye’de gider kaydedilmesi olayında, hizmetin icra
  edildiği ve faydalanmanın gerçekleştiği yer yurtdışı olduğundan bu hizmet hem Türk KDV sinin konusu
  dışında kaldığı ve hem de bu hizmet ithal edilmediği için 2 no.lu Beyanname verilerek KDV
  sorumluluğunun yerine getirilmesini gerektirmez. Aynı şekilde, Türkiye’de üretilen mallara yurtdışında
  müşteri bulan bir yabancının yaptığı bu komisyonculuk hizmeti, yurtdışında cereyan ettiği ve
  faydalanma da orada gerçekleştiği için KDV ye tabi değildir ve KDV sorumluluğu gerektirmez.

  Türkiye’de inşa edilecek bir limanla ilgili kısmî müteahhitlik hizmetinin bir yabancı firmaya yaptırılması
  ve bu hizmete ilişkin faturanın yurtdışından gelmesi işlemi, KDV den istisna edilmiş hizmetlerin
  ithalinde KDV sorumluluğu gerekmediği olgusuna örnek olarak gösterilebilir. Böyle bir işlemde KDV
  sorumluluğu aranmaz. Çünkü KDV Kanunu’nun 13/e maddesi limanlar ve hava meydanlarının inşası,
  yenilenmesi ve genişletilmesi işleri ile ilgili olarak alınan müteahhitlik hizmetlerinin KDV den istisna
  edilmesini öngörmektedir. Yurtdışı bankalardan kredi alınması da bir tür hizmet ithalidir. Fakat bu
  krediler için ödenen faizler için de, istisna gerekçesiyle ve 46 no.lu KDV Genel Tebliği uyarınca KDV
  sorumluluğu aranmamaktadır. Aynı Tebliğ uyarınca, yurtdışında yaptırılan sigorta işlemlerine ilişkin
  prim ödemelerinde de KDV sorumluluğu söz konusu değildir. Keza bir yabancı nakliyat firmasının,
  Türkiye’ye mal getirmesi veya Türkiye’den mal götürmesi ve navlun bedelinin Türkiye’de gider
  yazılması olayı da hizmet ithali niteliği taşımakla beraber KDV Kanunu’nun 14 üncü maddesinde
  yurtdışında başlayıp Türkiye’de biten veya Türkiye’de başlayıp yurtdışında biten taşıma hizmetleri KDV
  den istisna edilmiş olduğundan, KDV sorumluluğu gerektirmemektedir.

  Yukarıdaki açıklamalarımıza göre, faydalanma Türkiye’de olmak ve KDV yi önleyen özel bir hüküm
  bulunmamak kaydıyla ;

  - Yurtdışından teknik hizmet, montaj hizmeti veya danışmanlık hizmeti alınması,

  - Yurtdışından gayrimaddî hak alınması veya kiralanması (know-how, marka vs.),

  - Yurtdışından kiralanmış menkulün (meselâ bir iş makinesinin) Türkiye’ye getirilip kullanılması,

  - Yurtdışından yazılım hizmeti alınması,

  - Yurtdışından tamir-bakım hizmeti alınması,

  - Bir yurtdışı firmanın personeli olan kişinin, geçici süreyle Türkiye’de görev yapması,

  gibi hizmetler KDV sorumluluğu gerektirmektedir.

  Bu sorumluluğa ilişkin KDV oranı o hizmet türünün tabi olduğu orandır. Mesela yurt dışındaki leasing
  şirketine ödenen finansal kira için KDV oranı % 1 dir. Normal kirada ise oran % 18 dir.


  3.HİZMET İTHALİNDE STOPAJ SORUMLULUĞU (GVK Md:94, KVK Md:24):

  Yurtdışında mukim kişi ve kuruluşların Türkiye’deki müşterilerine hizmet sunmak suretiyle kazandıkları
  paralar, hizmetin türüne göre, Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulabilmektedir.

  Bu vergileme genellikle stopaj yoluyla olmaktadır.

  Şayet hizmeti sunmak suretiyle Türkiye kaynaklı hasılat elde eden, gerçek kişi ise ve hizmet bedeli
  olarak yapılan ödeme GVK nun 94 üncü maddesi uyarınca stopaj gerektiriyorsa, hizmeti alan bu
  maddede yazılı stopaj sorumlularından biri ise, karşı ülke ile Türkiye arasında vergi anlaşması yoksa
  veya mevcut anlaşma bu stopajı önlemiyorsa, söz konusu madde kapsamında stopaj yapılacaktır.

  Hizmeti veren, bir kurum ise ve hizmet, niteliği itibariyle KVK nun 24 üncü maddesi kapsamında
  stopaja tabi ise, karşı ülkeyle vergi anlaşması yoksa veya mevcut vergi anlaşması stopajı
  engellemiyorsa, bu madde uyarınca stopaj yapılması gerekir.

  Buna göre ;

  Yurtdışında mukim kişi veya kuruluşlara yapılan,

  - Her nevi komisyon ödemeleri,
  - Yurtdışında yapılan ilan veya reklam bedeli ödemeleri,
  - Tamir veya bakım ücreti ödemeleri,
  - Yurtdışında gerçekleşen taşıma bedeli ödemeleri,
  - Sigorta primi ödemeleri,
  - Yurtdışında yaptırılan fason iş bedeli ödemeleri,
  - Gözetim ücreti ödemeleri,
  - Yurtdışı seyahatlerde ortaya çıkan ödemeler (otel, lokanta, ulaşım, haberleşme vs.),
  - Fuar katılım ücreti ödemeleri,
  - Uydu kirası ödemeleri,

  ile sair benzeri ödemeler, “ticarî” nitelikli olduklarından stopaj kapsamına girmemektedirler.

  Buna mukabil yurtdışından sağlanan;

  - Elemanların ücretleri (yabancı bir kuruluşun elemanının Türkiye’deki bir firmanın personeli
  veya yöneticisi olarak çalışması nedeniyle söz konusu yabancı kuruluşa yapılan ödeme “ücret”
  niteliğindedir ve KVK nun 24 üncü maddesi uyarınca stopaja tabidir.)

  - Mühendislik, montaj, danışmanlık, eğitim hizmeti, özel yazılım yaptırılması, tercüme
  yaptırılması gibi serbest meslek hizmeti niteliğindeki hizmet bedelleri,

  -Kiralama hizmeti karşılığında yapılan ödemeler (Finansal kira veya normal kira),

  - Borç verme, mevduat ve benzeri fonlamalar karşılığında ödenen faizler,

  - Telif, imtiyaz, ticaret ünvanı, marka, know-how ve benzeri gayrimaddi haklar için ödenen
  bedeller veya kiralar,

  gibi, GVK nun 94 veya KVK nun 24 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemelerde, vergi
  anlaşmasında stopajı önleyen bir hüküm olmadığı sürece, gerekli oranlar üzerinden stopaj yapılması
  icap etmektedir.

  Hizmeti verecek olan yurtdışında mukim firmalar veya kişiler genellikle, alacakları ücretin net olmasını
  yani belli meblağdaki paranın kesinti yapılmaksızın kendilerini ödenmesini istemektedirler. Bu takdirde
  varsa KDV ve stopaj matrahını bulabilmek için yabancıya yapılan bu ödemenin, stopaj oranı dikkate
  alınarak brüte götürülmesi gerekmektedir. Brüte götürme işlemi ise, hizmet maliyetini yükseltmekte,
  buna mukabil ödenen stopajla ilgili belgeler hizmeti yapana gönderildiği takdirde bunun mahsuba
  konu edilmesi suretiyle hizmeti veren ek bir menfaat sağlamaktadır.

  ÖRNEK :

  Bir Türk işletmesi, İsviçre’de kurulu bir şirketin kadrosunda yer alan bir kişiyi genel müdür olarak
  istihdam etmek istemiştir. İsviçre firması, bu kişinin Türk şirketine tahsisi için yıllık 300.000 $ net ücret
  talep etmiştir. KVK’nun 24 ncü maddesine göre İsviçre şirketine yapılacak olan ücret mahiyetindeki bu
  ödeme %25 nispetinde stopaja tabi olduğundan, brüte götürme işlemi 300.000 ÷ (1 – 0,25) = 400.000
  $ şeklinde yapılacak, bu brüt üzerinden hesaplanacak 400.000 x 0,18 = 72.000 $ karşılığı YTL
  tutarındaki KDV sorumlu sıfatıyla ödenecek, yine bu brüt üzerinden 400.000 x 0,25 = 100.000 $ karşılığı
  YTL tutarındaki stopaj ayrı bir muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenecektir. Bu örnekte ücretin
  net olarak belirlenmesi hizmetin maliyetini 300.000 $’dan 400.000 $’a yükseltmiştir. 100.000 $ karşılığı
  YTL olarak ödeyen stopaj makbuzu Türkiye’deki İsviçre Konsolosluğu’na onaylatıldıktan sonra İsviçre
  firmasına gönderildiğinde, İsviçre firması, hesaplayacağı İsviçre kazanç vergisinden bu stopajı
  mahsup etmek suretiyle ek menfaat elde edecektir.

  Yurtdışından alınan stopaja tabi hizmet ithali bedeli tespit edilirken, yukarıdaki hususun göz önünde
  tutulmasında ve buna göre ücretin net mi brüt mü olacağının sözleşme aşamasında belirlenmesinde
  yarar vardır.


  4.VERGİ ANLAŞMALARININ STOPAJI ÖNLEYİCİ VEYA STOPAJ ORANINI DÜŞÜRÜCÜ
  OLABİLME ÖZELLİĞİ :

  Yukarıdaki bölümde, yurtdışında mukim kişi ve kuruluşlara ödenen ve prensip olarak stopaja tabi
  bulunan hizmet türleri hakkında kısaca bilgi verilmiştir.

  Hizmeti verenin mukimi bulunduğu ülke ile Türkiye arasında yapılmış ve yürürlüğe girmiş bir vergi
  anlaşması var ise, bu anlaşma hükümleri uyarınca ;

  - söz konusu stopajın hiç etkilenmemesi,
  - stopaj oranının düşmesi veya
  - stopajın tamamen ortadan kalkması

  durumları söz konusu olabilir.

  Bu nedenle, yurtdışında mukim kişi ve kuruluşlara yapılan stopaja tabi ödemelerde, hizmeti yapanın
  mukimi bulunduğu ülke ile Türkiye arasında vergi anlaşması olup olmadığı, anlaşma varsa söz
  konusu anlaşmanın ilgili hükmünün bu stopajı, oran düşürme veya ortadan kaldırma yönünde etkileyip
  etkilemediği incelenmesinde fayda vardır.


  Bilgilerinizi rica ederiz.

  Saygılarımızla,
  ERTÜRK
  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
  LTD. ŞTİ.
 
Sign up for free: