Sağlık Sektörel Forumu

Sağlık Sektörel Forumu

Posts 1-1 of 1
 • Ayfer Akşit
  Ayfer Akşit    Group moderator
  The company name is only visible to registered members.
  Dr. Yüksel DEMİREL

  Günümüzde sağlık hizmeti insanın bulunduğu her yerde süreklilik göstermesi
  gereken kapsamlı bir hizmet alanıdır.

  Sağlığının korunması ve tedavisi yanında süreğen hastalıkların kontrol altına
  alınması, önlenebi­lir hastalıklar için gerekli koruyucu tedbirlerin
  oluşturulması, sağlıklı bir yaşlan­ma süreci ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi,
  birey, aile ve toplum sağlığı için büyük önem arz etmektedir. Günümüzde
  teknolojik gelişmelerle birlikte tanı ve tedavi merkezlerinin sayısı hızla
  artarken uygulama yöntemlerinin gelişmesiyle, erken tanı imkânı sağlanmış, diğer
  yandan; eğitim düzeyinin yükselmesiyle birlikte genel olarak bilinçlenme ve
  bireylerin sağlık haklarına sahip çıkmaları gibi olumlu gelişmelerle yaşam
  süresi uzarken yaşlılığa ve süreğen hastalıklara bağlı sorunlarda ise artış
  görülmüştür.

  Yaşam süresinin uzaması ile süreğen has­talıkların ve sağlık sorunlarının
  artması, bu sorunlarla baş edebilme olanaklarının geliştirilmesi gereğini ortaya
  koymuştur.
  Değişen sağlık sorunları, sosyal ve ekonomik koşullar, mevcut sağlık
  sorunlarının yanı sıra yeni sağlık sorunlarını gündeme getirmekte ve
  hastanelerde giderek artan yoğunluk, hizmet alımında zorluklar ortaya
  çıkarmaktadır. Günlerce süren gidiş gelişler ve uzayan hasta kuyrukları
  özellikle yaşlı ve özürlüler için çok daha ciddi zorluklar oluşturmaktadır.
  Yaşlılarımıza ve özürlülerimize hizmette öncelik tanıma anlayışı beraberinde
  "Evde Muayene Hizmetleri" kavramını gündeme getirmiştir. Bu model, sağlık
  hizmet­lerinin, yaşlı ve özürlü bireylere kendi ev ortamlarında sunulmasını
  kapsamaktadır.

  Aslında genç, yetişkin ya da yaşlı olarak her birimiz yaşantımızın değişik
  dönemlerinde, değişik derecelerde, evimizde sağlık hizmeti ya da danışmanlık
  almaya gereksinim duyabiliriz. İleri yaşlarda ise sık görülen koroner arter
  hastalıkları, mide-bağırsak ve akciğer hastalıkları, kanserler ve beyin damar
  hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları ve özellikle ev kazalar 65 yaş üzeri
  grupta en sık görülen ölüm nedenleri arasındadır. Ayrıca bu yaş grubunda
  kazalara bağlı ölümler hızla artmakta ve 65 yaş üzerin­de ölümle sonuçlanan 10
  kazadan 6'sı düşmelerden kaynaklanmaktadır.

  Hastanelerde muayene olmak en iyimser bir tahminle bir kişinin dört iş gününe
  mal olmaktadır. İlk gün için muayene olabilme şansını elde eden hastalar, ikinci
  gün tetkiklerini yaptırabilme fırsatı edinebilirlerse üçüncü gün sonuçları
  alabilecek, dördüncü günden itibaren de sonuçları göstererek tedavi alabilmek
  için ilgili doktorun görevli olduğu günü kollayarak yine kuyruklarda sıranın
  kendisine gelmesini bekleyecektir. Oldukça zorlu olan bu süreç yaşlıların ve
  özürlülerin sağlık hizmeti alımlarını güçleştirmekte çoğu zaman da imkânsız
  kılmaktadır. Sağlık hizmeti alımı için bazen yalnız bazen bir yakınının
  desteğiyle evinden çıkmak zorunda olan yaşlı ve özürlü kişiler, ulaşım
  güçlükleri yaşamanın yanı sıra uzayan kayıt ve muayene kuyruklarında uygun
  olmayan koşullarda beklemek zorundadırlar.

  Sağlık hizmeti alımında yaşlıların ve özürlülerin önceliği olmalıdır ancak bu
  önceliğin hastane koşullarında uygulanmasına imkân yoktur. Çünkü hastaneye gelen
  herkes kendi hastalığının farkında olduğundan yaşlı ya da özürlü olsa da bir
  başkasının kendi önüne geçmesine rıza göstermemektedir. Hastalığın yaşlı ya da
  genç olmasına bakılmaksızın herkes için aynı düzeyde rahatsızlık vereceği ve
  bazen genç bir hastanın özürlü ya da yaşlı bir bireyden daha öncelikli yardıma
  ihtiyaç duyabileceği düşünüldüğünde uygulamanın zorluğu da anlaşılacaktır. Bu
  nedenle “Evde sağlık hizmeti modeli”nin riskli gruplar için çok daha iyi sonuç
  vereceği ve bu guruba öncelik verilmesi gereğini karşılayacak nitelikte olduğu
  söylenebilir.
  Ülkemizde de bazı belediye ve özel kuruluşlar evde sağlık hizmeti sunmaya
  başlamışlardır. Ancak, bu hizmetlerin kapsayıcılığı sınırlıdır, özel
  kuruluşların hizmeti ise mali açıdan karşılanamaz ölçüdedir. Bu nedenle devlet
  destekli evde sağlık hizmetlerine geçilmesi, hiç değilse yaşlı ve özürlüler için
  bu çalışmaların başlatılması bir zorunluluk olarak görülmektedir.


  http://www.ankaraenstitusu.org/tr/yazi.aspx?ID=26&kat=10...
 
Sign up for free: