Oksana Bessonov

Basic

Studentin, Informatik, TU Dortmund

Recklinghausen, Germany