Wojciech Furman

wiceprezes zarządu
Full-time employee in Torun
Torun
Torun
Energy, water and environment
(The company name is only visible to logged-in members.)

Wojciech Furman's professional experience

to present
wiceprezes zarządu
(This company name is only visible to logged-in members.)
Only logged-in members can view all of the career entries.