Mạnh Nguyễn

Angestellt, Robotik Ingenieur, Phần Mềm Chatbot - Fchat

chatbot, Vietnam

About me

"Fchat phần mềm quản lý đơn hàng, kết nối vận chuyển, tích điểm. Trả lời tin nhắn tự động, gửi thông báo khuyến mãi, các dịch vụ mới đến khách hàng cũ. Fchat là giải pháp tối ưu nhằm tiết kiệm tiền quảng cáo. Bán hàng tự động và chăm sóc khách hàng 24/7"

Timeline

Professional experience for Mạnh Nguyễn

  • Current 5 months, since Dec 2022

    Robotik Ingenieur

    Phần Mềm Chatbot - Fchat

Browse over 20 million XING members