Persoonsgericht Innen DUO

Basic

Angestellt, Persoonsgericht Innen, Dienst Uitvoering Onderwijs

Groningen, Netherlands

About me

De afdeling Persoonsgericht Innen houdt zich bezig met het achterhalen van de contactgegevens van spoorloos geraakte debiteuren met de bedoeling hen te wijzen op hun betalingsverplichting. Bij betalingsachterstanden wordt zo nodig maatwerk geleverd om tot een oplossing te komen. Algemene Verordening Gegevens­bescherming Voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken gebruikt DUO de door u verstrekte persoonsgegevens. We houden ons hierbij aan de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer over privacy: https://duo.nl/organisatie/privacyverklaring.jsp

Languages

  • Dutch

    First language

Browse over 20 million XING members