Yuqi ZHAO

Mechatronik
Student in Zittau
Zittau
Zittau
(The company name is only visible to logged-in members.)

Yuqi ZHAO's haves

  • Elektrotechnik
  • Chinese
  • Only logged-in members can view all of the profile details.

Yuqi ZHAO's educational background

  • Hochschule Zittau/Görlitz
    Mechatronik

Yuqi ZHAO's group memberships

Discuss topics you and Yuqi ZHAO are interested in in XING Groups.


Yuqi ZHAO's event attendances

Yuqi ZHAO attended the following events – were you there as well?


Members with XING profiles like Yuqi ZHAO's