Zhengzheng Wu

Information Engineering and Management
Student in Karlsruhe
Karlsruhe
Karlsruhe
(The company name is only visible to logged-in members.)

Zhengzheng Wu's educational background

 • 10/2016 - 02/2019
  Karlsruhe Institute of Technology
  Information Engineering and Management, Master
 • 10/2012 - 09/2016
  Karlsruher Institut für Technologie
  Informationswirtschaft, Bachelor

Zhengzheng Wu speaks the following languages:

 • Chinese (First language)
 • German (Fluent)
 • English (Fluent)
 • Spanish (Basic knowledge)

Zhengzheng Wu's group memberships

Discuss topics you and Zhengzheng Wu are interested in in XING Groups.


Members with XING profiles like Zhengzheng Wu's